Utmätning av hus som man äger tillsammans med någon annan

2017-02-25 i Utmätning
FRÅGA
Min dotter och jag har fått för oss att köpa ett hus ihop. Men jag har skuld hos ett kreditbolag men inget hos kronofogden. Jag är då rädd att dom kan göra en utmätning på huset. Kan dom göra det fast vi är 2 som delar huset? Jag har fått chansen att köpa ett hus hyfsat billig och har tänkt mig att renovera det, göra en värdering och då höja lånet så jag kan betala min fordringsägare. Men är rädd att dom tar det direkt. Vad har jag för chanser?En fundering är också att ja står för huset och ger henne halva som gåva. För det är väl kanske så att hon inte vill bo där för evigt. Då hade jag kunnat stå för allt och hon gåva+arv. Vilket kan fungera bäst?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om och hur utmätning får ske regleras i utsökningsbalken (se lagen här).

Utmätning innebär att en borgenär (dina fordringsägare) ber Kronofogdemyndigheten om hjälp för att få betalt för sin fordran. Kronofogden kan då ta den betalningsskyldiga personens egendom i anspråk.

När får utmätning ske

För att utmätning ska få ske måste det finnas en exekutionstitel. En exekutionstitel kan till exempel vara en dom från en domstol där domstolen slår fast att den betalningsskyldige är skyldig att betala sin skuld till borgenären. En exekutionstitel kan också vara ett beslut av Kronofogden i ett mål om betalningsföreläggande (3 kap. 1 §). En borgenär som fått en exekutionstitel kan gå med den till Kronofogden som då hjälper borgenären att få betalt. Som jag uppfattar det av din fråga så finns det ännu ingen exekutionstitel utan skulden ligger fortfarande hos kreditbolaget. Alltså finns det i nuläget ingen möjlighet till utmätning.

Vilken egendom får utmätas

Fast egendom (huset) får utmätas om det framgår att huset tillhör dig (4 kap. 24 §). Om du och din dotter äger huset tillsammans så kan det ända utmätas. Det som kan komma att ske är då att huset säljs och din dotter får ersättning för sin del och din del går till att betala den aktuella skulden.

Hindra utmätning genom att ge bort huset i gåva

Om du är den som har lagfart på huset så kommer Kronofogden att förutsätta att huset är ditt. Skulle det istället vara så att du ger bort huset till din dotter och att hon står på lagfarten så kommer huset inte längre ses som ditt. Dock så kommer Kronofogden fortfarande att se huset som ditt om det skulle röra sig om en skenöverlåtelse. En skenöverlåtelse innebär att du ger fastigheten till din dotter bara för att det utåt sätt ska se ut som att din dotter är ägare till huset, men huset är egentligen fortfarande ditt.

Som det ser ut just nu när din skuld ligger hos ett kreditbolag så kan det inte ske någon utmätning. Skulle kreditbolaget däremot gå till domstol eller ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden så kan utmätning bli aktuellt. Mitt råd är därför att du så snart som möjligt ser till att skulden betalas för att inte riskera huset om du bestämmer dig för att köpa det.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?