Utmätning av fordring

2015-12-20 i Utmätning
FRÅGA
God eftermiddag!Jag har överlåtit min f.d. butik och köparen av butiken ska betala mig resten av summan av överlåtelsen vid ca. årsskiftet. Om jag skulle ha en skuld hos kronofogdemyndigheten och KFM känner till att köparen av butiken ska betala mig - kan KFM kräva köparen dessa pengar av honom (så dem kan få skulden betald)? Har KFM rätt att göra något sådant bakom min rygg i sådana fall? Har KFM rätt till att agera på ett sådant sätt?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om du har en skuld som är fastställd (det finns en exekutionstitel) har kronofogden rätt att genom utmätning ta din egendom i anspråk i syfte att reglera skulden. En fordran du har gentemot butiksköparen avseende köpeskilling är egendom som kan utmätas för att reglera dina skulder. Om KFM utmäter en fordran innebär det som utgångspunkt att din gäldenär (köparen) ska betala direkt till KFM, som sedan ser till att skulden till din borgenär blir betald. Om KFM inte kan driva in den utmätta fordringen inom rimlig tid kan den istället säljas. Hur KFM ska verkställa en utmätning av fordran framgår av Utsökningsbalken 9 kap 11-13 §§.

Vänligen

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll