Utmätning av fastighet efter äganderättsövergång

2016-03-15 i Utmätning
FRÅGA
Min man äger en koloni och har skulder hos kronofogden. Om min man skriver över ägarätten till mig, kan kronofogden ta kolonin om de gör en utmätning på min man.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kronofogden måste vid utmätning förhålla sig till en mängd bestämmelser som reglerar hur de ska agera i sådana ärenden. Först och främst gäller enligt 4 kap. 3 § 2 st. utsökningsbalken "av utmätningsbar egendom bör i första hand tagas i anspråk sådan tillgång som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären." Detta innebär att kronofogden alltid kommer att leta efter utmätningsbar egendom som kan tänkas skada personen med en skuld så lite som möjligt. Att utmäta din mans koloni bör således endast ske då ingen annan lämplig egendom kan utmätas.

Huvudregeln gällande makar och sambos är att den person som har en skuld anses äga det som finns i er gemensamma bostad. Det betyder att allt som finns i er gemensamma bostad kan utmätas, om du inte på något sätt kan bevisa att det är ditt. Samma sak gäller även för fastigheter. Här finns emellertid en presumtion att den som står på lagfarten även är ägare av fastigheten, vilket framgår av 4 kap. 24 § utsökningsbalken.

Om din man i ert fall överlåter fastigheten genom gåva med föreskrivet överlåtelseförbud, och du skrivs på lagfarten kan det bli svårare för kronofogden att utmäta egendomen. Enligt 5 kap. 5 § 1 st. utsökningsbalken får nämligen egendom, som enligt föreskrift vid gåva inte får överlåtas, inte utmätas. Av rättsfallet NJA 1986 s. 16 framgår att även en föreskrift som innebär att egendomen inte får överlåtas utan givarens samtycke betraktas som ett överlåtelseförbud.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (484)
2020-11-27 Kronofogdes utmätningsbefogenhet.
2020-11-22 Kan Kronofogdemyndigheten utmäta lön från vissa anställningsformer?
2020-11-22 Utmätning av lön
2020-11-14 Kan Kronofogden mäta ut makans eller barnens besparingar vid makens obestånd?

Alla besvarade frågor (86933)