Utmätning av fastighet efter äganderättsövergång

Min man äger en koloni och har skulder hos kronofogden. Om min man skriver över ägarätten till mig, kan kronofogden ta kolonin om de gör en utmätning på min man.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kronofogden måste vid utmätning förhålla sig till en mängd bestämmelser som reglerar hur de ska agera i sådana ärenden. Först och främst gäller enligt 4 kap. 3 § 2 st. utsökningsbalken "av utmätningsbar egendom bör i första hand tagas i anspråk sådan tillgång som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären." Detta innebär att kronofogden alltid kommer att leta efter utmätningsbar egendom som kan tänkas skada personen med en skuld så lite som möjligt. Att utmäta din mans koloni bör således endast ske då ingen annan lämplig egendom kan utmätas.

Huvudregeln gällande makar och sambos är att den person som har en skuld anses äga det som finns i er gemensamma bostad. Det betyder att allt som finns i er gemensamma bostad kan utmätas, om du inte på något sätt kan bevisa att det är ditt. Samma sak gäller även för fastigheter. Här finns emellertid en presumtion att den som står på lagfarten även är ägare av fastigheten, vilket framgår av 4 kap. 24 § utsökningsbalken.

Om din man i ert fall överlåter fastigheten genom gåva med föreskrivet överlåtelseförbud, och du skrivs på lagfarten kan det bli svårare för kronofogden att utmäta egendomen. Enligt 5 kap. 5 § 1 st. utsökningsbalken får nämligen egendom, som enligt föreskrift vid gåva inte får överlåtas, inte utmätas. Av rättsfallet NJA 1986 s. 16 framgår att även en föreskrift som innebär att egendomen inte får överlåtas utan givarens samtycke betraktas som ett överlåtelseförbud.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”