Utmätning av ersättning

FRÅGA
Kan kronofogden ta min ersättning för sveda ock värk som patientskadeförsäkringen har utbetalt till mig. Jag kommer att ha dessa besvär så länge jag lever eftersom sjukvården ej opererade detta inom en viss tid, och enligt uppgift från läkaren så kunde det försvåra skadan om de gjorde detta ingrepp nu.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Huvudregeln är att ersättning som sätts in på ett bankkonto där det redan finns medel eller där det flyter in andra medel som exempelvis lön, bidrag, pension eller liknande, kan bli föremål för utmätning eftersom ersättningen sammanblandas med andra medel. Skadestånd på grund av personskada får emellertid under vissa omständigheter inte utmätas, 5 kap. 7 § utsökningsbalken (1981:774). Skadeståndet måste hållas avskilt från andra ekonomiska tillgångar och ska tillgodose ett kvarvarande försörjningsbehov alternativt om mindre än två år har förflutit sedan att skadeståndet har erhållits.

Du får alltså inte sätta in skadeståndet på ditt vanliga konto och sammanblanda det med övriga pengar. För att hålla skadeståndet avskilt kan det t ex vara lämpligt att sätta in de pengarna på ett eget konto. För det andra måste skadeståndet tillgodose försörjningsbehov som du har för egen del. Även om några behov inte skulle finnas får kronofogdemyndigheten inte utmäta ditt skadestånd om det gått mindre än två år från det att medlen betalades ut. Om du har haft skadeståndet blandat med andra pengar i ett konto så går det inte att avskilja. Det ska ha märkts på något sätt så att det går att direkt hänföra till skadeståndet. Om det är blandat i ett konto, och Kronofogdemyndigheten utmäter ett visst belopp därifrån, kan du inte visa att just skadeståndet har utmätts. Hovrätten har fastslagit att lägre krav ställs på privatpersoner. Det beror alltså på hur lång tid som har förflutit från det att skadeståndet utbetalades tills dess att det har utmätts. Ju mer pengar som har flutit in i ditt bankkonto sedan utbetalningen, desto svårare blir det för dig att märka skadeståndsbeloppet.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och återkom gärna om du har fler frågor!

Med vänlig hälsning

Hanna Mustafa
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå47 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-01 20:58
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (408)
2019-09-09 Krav för betalningsföreläggande
2019-08-31 Måste man vända sig till inkasso innan kronofogden?
2019-08-11 Vad kan man göra om man inte fått betalt för en skuld?
2019-08-07 Få betalt om köpare inte betalar enligt avbetalningsplan?

Alla besvarade frågor (72849)