Utmätning av egendom när man bor tillsammans

2019-02-26 i Utmätning
FRÅGA
Jag är inneboende hos mina föräldrar (ej gifta) och det kommer en person från Kronofogden som ska göra en utmätning. Jag undrar kort om de har rätt att göra utmätning på mina föräldrars saker och andra saker som inte är mina? Och vem har bevisbördan när det gäller en inneboende?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Eftersom din fråga rör utmätning av egendom så blir utsökningsbalken tillämplig.

Huvudregeln vid utmätning av lös egendom är att endast det som tillhör gäldenären (alltså dig) kan utmätas enligt 4 kap. 17 § utsökningsbalken (UB). Lös egendom är exempelvis bilar, möbler och annat bohag, saker som går att flytta på. Enligt 17 kap. 18 § UB anses gäldenären vara ägare till den lösa egendom som han har i sin besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan. Eftersom du bor hos och tillsammans med dina föräldrar så blir även presumtionsregeln i 4 kap. 19 § 2 st. UB tillämplig. Om gäldenären (du) och annan än som avses i första stycket har lös egendom i sin gemensamma besittning, får egendomen eller andel däri utmätas endast om det framgår att egendomen eller andelen tillhör gäldenären. Det ligger alltså på kronofogden att bevisa att egendomen tillhör dig. Skulle det vara så att de hävdar att något tillhör dig som egentligen tillhör dina föräldrar så kan du motbevisa detta till exempel med hjälp av kvitton etc.

Dock vill jag tillägga att eftersom det ofta uppstår problematiska äganderättsfrågor när kronofogden ska genomföra en utmätning är det faktiskt ganska sällan som kronofogden utmäter egendom hemma hos folk. I 5 kap. i utsökningsbalken finns undantag till utmätning som kallas beneficieegendom som är till exempel kläder, möbler som är nödvändig för ett hem och dess skötsel etc. Det som brukar utmätas är dyrbarare föremål som gäldenären inte är i direkt behov av och är ofta dyrare saker som klockor eller värdefull konst exempelvis. Om gäldenären har familj måste kronofogden dessutom ta hänsyn även till familjens behov av egendomen enligt 5 kap. 2§ UB.

Eftersom dessa beneficieregler finns som utesluter en stor mängd egendom från utmätning så finns det sällan egendom som är tillräckligt värdefull för att det ska vara värt för kronofogden att utmäta den. Av dessa anledningar väljer kronofogden oftast att istället genomföra så kallade "kontorsutmätningar", vilket innebär att delar av gäldenärens lön eller tillgodohavanden på banken utmäts.

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (388)
2019-08-15 Handpant och sakrättsligt skydd
2019-08-13 Ditt hus ska inte utmätas för din partners skulder
2019-08-01 Får Kronofogden utmäta ersättning från trygghetsförsäkring vid arbetsskada?
2019-07-30 Kan kronofogden utmäta egendom som givits i gåva?

Alla besvarade frågor (72173)