Utmätning av egendom i gemensam bostad

Jag kommer att hamna hos kronofogden inom snar framtid. Bor hemma hos min mamma och syster. Lägenheten är en hyresrätt och mamma står på kontraktet. Vid eventuell utmätning tar de endast saker i mitt rum eller räknas jag som ägare till allt i lägenheten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äganderättspresumtion

Huvudregeln är att du anses vara ägare till saker som du har i din besittning (äganderättspresumtion), det vill säga för saker som du råder eller har kontroll över, om det inte framgår att de tillhör annan, 4 kap. 18 § första stycket utsökningsbalken (1981:774). Det sagda innebär även att saker som du kanske inte ens är ägare till, som du har lånat eller på annat sätt tillgodogjort dig, också inkluderas. Långivaren måste styrka sin rätt om det av yttre omständigheter inte framgår varför du innehar egendomen.

Du bor med din mamma och syster, varför ni anses ha gemensam besittning avseende sakerna i bostaden. Det har i lagstiftningen införts ett sorts skyddsnät för dina medboende, vilket medför att bevisbördan kastas om och att Kronofogdemyndigheten måste bevisa att saker som ska utmätas, faktiskt tillhör dig, 4 kap. 19 § andra stycket utsökningsbalken. Din äganderätt ska framgå, det räcker alltså inte med att påvisa sannolika skäl för det.

Bostaden är inte föremål för utmätning då ingen av er är ägare till hyresrätten.

Tredje mans rätt

Kronofogdemyndigheten är den första parten i ert rättsförhållande, du är den andra och en eventuell tredje person som blandas in i utmätningen, kallas för tredje man. Även om utmätning sker av saker som faktiskt inte har tillhört dig, kan den rättmätige ägaren (tredje man) söka sin rätt hos Kronofogdemyndigheten och få saken åter, 4 kap. 20 § utsökningsbalken. För att Kronofogdemyndigheten ska ta hänsyn till tredje mans anspråk, krävs att tredje man framställer sannolika skäl för sin rätt.

Sammanfattning

Samtliga saker i er bostad anses initialt tillhöra er gemensamt. Kronofogdemyndigheten kan troligtvis bevisa att många saker på ditt rum faktiskt faller under din äganderätt, vilket går att utmäta. Saker som finns i resten av bostaden måste Kronofogdemyndigheten visa tillhöra dig för att de ska kunna utmätas. Skulle något utmätas som mot förmodan inte faller under ditt ägandeskap, kan den rättmätige ägaren söka sin rätt hos Kronofogdemyndigheten i efterhand.

Du ska därmed i huvudsak utgå från att endast dina ägodelar kan bli föremål för utmätning.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Du hittar utsökningsbalken här.

Vänligen,

Soroosh ParsaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”