Utmätning av egendom för sambons räkning

FRÅGA
Kan kronofogden göra en utmätning på allt i min exfrus lägenhet om jag är inneboende hos henne under en period och skriver ett "hyreskontrakt för inneboende" och bara har tillgång till 1 rum och toalett. Säg att det sitter en ny TV för 25000kr på väggen i vardagsrummet som jag köpt för 6 månader sedan. Snokar kronofogden igenom alla köp och skulder noggrant och tar TVn.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör kronofogden och jag kommer därför att använda mig av utsökningsbalken, UB, när jag besvarar din fråga.

Samboende

Det korta svaret på din fråga är att Kronofogden kan utmäta TV:n om det inte finns samboavtal som uttryckligen reglerar egendomen som finns och du måste även ha bevis på att det är du som köpt TV:n och att den aldrig varit tänkt som en gåva eller köpt för gemensamt bruk. Detta är svårt att bevisa och bevisbördan ligger på dig och din exfru.

Om TV:n eller annan egendom har ett sådant värde som du pratar om och därför kan vara lätt att sälja ökar det också sannolikheten att Kronofogden kommer vilja utmäta den då de inte vill utmäta egendom av litet värde och svårsålt.

Undantag för utmätning kan göras men det är svårt att se att TV:n skulle falla under de i lagen nämna undantagen (5 kap. 1 § UB).

Sammanfattning

Det är upp till er att visa för Kronofogden att TV:n är din och att det inte blivit er genensamma egendom. Kan ni inte göra det kan Kronofogden utmäta TV:n.

Vänligen,

Kajsa Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?