Utmätning av arv

Om en av bröstarvingar har skatteskulder har myndigheterna rätt att lägga beslag på hans del av arvet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga och för att du har valt att ställa den till Lawline.

Din fråga rör bestämmelserna om utmätning som finns i Utsökningsbalken (se https://lagen.nu/1981:774#K5P5S1).

Om man har en obetald skuld kan ens egendom bli föremål för utmätning genom att borgenären (den som man har en skuld till) begär att Kronofogden utmäter gäldenärens (den som har en skuld) egendom.

Kronofogden har således rätt att utmäta egendom, vilket även inkluderar egendom som man har förvärvat via arv (se https://lagen.nu/1981:774#K4P2S1). Borgenärer har emellertid ingen rätt att ta framtida arv, utan det aktualiseras enbart då arvskiftet skett efter att arvlåtaren avlidit. Om ni vill försöka hindra borgenärerna från att utmäta egendomen som kommer förvärvas via arv kan ni skriva in i testamentet att egendomen ska vara undantagen utmätning, vilket då kommer förhindra Kronofogden från att utmäta egendomen (se 5:5).

Jag hoppas att jag genom detta har besvarat din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”