Utmätning av annans egendom

Hej, vårt företag fick en skuld hos KFM, som utmätte lös egendom vilket överklagades till Tingsrätten då vi hyrde egendomen och dess juridiska ägare var företaget vi hyrde egendomen av. Tingsrätten dömde till att utmätningen var felaktig då egendom inte var företagets egendom. Dessvärre sålde KFM egendomen under tiden rätten fattade sitt beslut. Nu begär företaget ersättning för egendomen och har riktat kravet till oss, ca 38000 kr. Ska vi begära skadestånd av KFM för den summan? Eller hur ska vi agera? KFM har ju sålt egendomen som inte var vår och nu får vi krav för den försvunna egendomen. Företaget som äger egendomen är ett multinationellt bolag med egna advokater.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag förstår er fråga som att kronofogdemyndigheten (KFM) beslutat om utmätning, men att ni överklagat och fått fastställt att den varit felaktig.

Först och främst bör man därför undersöka ifall utmätningen går att häva i efterhand. Reglerna finns i Utsökningsbalken (UB), särskilt 4 kap. Det går att häva en utmätning i efterhand om egendomen tillhörde annan. I ert fall är egendomen såld och då har ni ändå en chans att få tillbaka pengarna (4 kap 33 § UB). Vad som är viktigt att tänka på är dock att det företaget som hyrt ut egendomen som måste göra sin rätt gällande.

När det kommer till ersättningskravet beror det på vad ni inbördes avtalat i hyresavtalet. Vanligtvis innehåller hyresavtal villkor för vad som gäller vid omständigheten att hyresobjektet skulle gå förlorat.

Regler om skadestånd går att hitta i Skadeståndslagen (SKL). I denna situation krävs att man kan konstatera att en skada uppstått, och att skadan skett på grund av fel eller försummelse vid myndighetsutövning (3 kap 2 § SKL). En individuell prövning måste göras i varje fall, men det är mycket möjligt att en felaktig utmätning kan utlösa sådant skadeståndsansvar.

Sammanfattningsvis är min bedömning att du i första hand borde undersöka möjligheten att häva utmätningen i efterhand. En sådan begäran bör i första hand göras av företaget ni hyrt egendomen av.

Hoppas du fått svar på din fråga! För mer ingående hjälp rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på https://www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,
Christoffer EdvardssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo