Utmätning

2018-09-30 i Utmätning
FRÅGA
En god vän och jag är delägare, hälften var i en sommarstuga på ofri grund.Hur gör man för att Kronofogden inte ska utmäta min andel. Kan man belägga stugan med förköpsrättsförbehåll för den gode vännen? Eller ska hon lösa ut mig och jag behåller nyttjanderätten ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

När flera gemensamt är ägare till egendom, exempelvis en fastighet, blir reglerna om samäganderätt tillämpliga, se 1 § lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt (SamägL). En andel i samägd egendom kan bli föremål för utmätning enligt reglerna i utsökningsbalken (UB).

Har en av er delägares andelar i fastigheten blivit utmätt kan det bli aktuellt att fastigheten i dess helhet blir föremål för försäljning enligt den s.k. indragningsregeln i 8 kap 8 § UB. Ofta ger en försäljning av hela fastigheten ett förmånligare resultat för utmätningssökanden (dvs. den som vill få betalt för en skuld) än om enbart en andelsförsäljning sker. En förutsättning för att hela fastigheten ska bli föremål för försäljning är att någon av antingen utmätningssökanden, gäldenären (dvs. andelens ägare) eller delägarna vänder sig till kronofogdemyndigheten och begär att så ska ske. Är det ingen av dessa som påkallar försäljning utmäts enbart gäldenärens andel, se 8 kap 9 § 2 stycket UB. Andelen säljs i så fall som en rättighet och köparen kommer att träda in i gäldenärens ställe, se 12 kap 68 § UB.

Vidare finns det situationer som utgör hinder för att övriga delägares andelar i den samägda fastigheten ska dras in i det exekutiva förfarandet, se 8 kap 8 § UB som hänvisar till 6 och 7 §§ SamägL. I 6 § SamägL stadgas att om en av delägarna kan visa synnerliga skäl för anstånd så utgör det ett hinder mot att hela fastigheten säljs. synnerliga skäl för anstånd skulle kunna föreligga i en situation där en utmätningssökande, mot gäldenärens vilja, påkallar att hela fastigheten säljs men att sökandens fordran redan täcks genom enbart andelens försäljning.

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Hanna Mustafa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (450)
2020-08-12 Kan kronofogden utmäta lägenhet som står i makes namn?
2020-07-31 Kan man trots ett överlåtelseförbud testamentera fritt?
2020-07-29 Utmätning av sambos egendom
2020-07-28 Kan makars gemensamma hus utmätas för den ena makens skulder?

Alla besvarade frågor (82779)