Utmäta avgångsvederlag?

FRÅGA
HejJag har en fråga, jag har skuld hos KF som härrör från en tid av stor psykisk press, dödsfall ( min far) och falsk anmälan om sexuella övergrepp vilka inträffade på samma gång). (Friad från dessa och jobbar i psykiatrin). Nu min fråga: jag har träffat en uppgörelse med min arbetsgivare om avgångsvederlag. Kan kronofogden driva in dessa? Jag är idag bostadskö och tänkte skaffa husvagn eller dylikt att bo i tillsvidare.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kronofogden kan driva in alla former av provisioner, retroaktiva lönetillägg, avgångsvederlag och bonuslöner om du redan fått ett beslut om utmätning på din lön. Detta gäller även om arbetsgivaren inte hunnit betala ut lönen till dig, men avgångsvederlaget är beslutat om.

Vid utmätning av avgångsvederlag, provisioner, bonusar och dylikt som sträcker sig över en månad görs samma bedömning som vid utmätning av vanlig lön, dvs. att så pass mycket ska finnas kvar av lönen per månad att du kan tillgodose ditt och din familjs underhåll. Detta framgår av 7 kap. 1 § samt 7 kap. 3 § utsökningsbalken.

Inom ramen för socialtjänsten finns en verksamhetsgren som kallas budget-och skuldrådgivning. Din kommun är skyldig av lag att ha en sådan rådgivare och de kommer hjälpa dig med vägledningen vad rör dina skulder. Du kan komma i kontakt med din kommuns budget-och skuldrådgivare genom att kontakta antingen ditt socialkontor eller kommunens växel. Han eller hon kan hjälpa dig med rådgivning om detta och kan hjälpa dig vidare med vad som blir bäst för dig utifrån din situation.

Det framgår inte hur stora skulderna är, men ett alternativ är att du eftersöker en skuldsanering hos Kronofogden. Skuldsanering innebär att du på kronofogdemyndighetens vägnar får en betalningsplan, oftast på fem år. Betalningsplanen innebär att kronofogdemyndigheten kommit överens med dina borgenärer (de du har skulder till) om ett rimligt belopp för dig att betala tillbaka. Du betalar då av enligt planen det du rimligen kan avvara, och sedan skrivs din skuld av helt.

Vill du har hjälp av våra jurister med detta kan du kontakta oss på www.lawline.se/boka. Annars kan du vända dig till din budget-och skuldrådgivare.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll