Utländskt körkort i Sverige

2019-04-28 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag körde bilen min jag hade körkort från Afghanistan idag polisen stannar mig dem tar min körkort och säger till mig att du inte har rätt att köra bilen du måste fixa svenskt körkort. Är jag blir straff ? Men det är min första gången
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att ditt körkort från Afghanistan är ditt enda körkort och att du nu undrar varför polisen tog ditt körkort och om du nu kommer att bli straffad. Den här typen av frågor regleras i körkortslagen.

Utländska körkorts giltighet
Ditt utländska körkort gäller inte i Sverige om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats (6 kap 2 § första punkten). Eftersom ditt körkort är utfärdat i en stat utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gäller det heller inte i Sverige om du varit folkbokförd i Sverige i mer än ett år (6 kap 2 § andra stycket). Ett ogiltigt körkort ska överlämnas till Transportstyrelsen (7 kap 9 §). Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte överlämnar ogiltigt körkort till Transportstyrelsen döms till penningböter (9 kap 3 §).

Ett körkort ska omhändertas om körkortet är ogiltigt enligt vad jag nämnt ovan (5 kap 7 § fjärde punkten).

Sammanfattning
Sammanfattningsvis så ser det ut som att ditt körkort är ogiltigt och att det därför blivit omhändertaget av polisen. Det som avgör om du nu döms till böter eller inte är om du uppsåtligen eller av oaktsamhet kan anses ha underlåtit att lämna in ditt körkort till Transportstyrelsen.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga.

Vänligen,


Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (619)
2019-09-20 Är det dubbelbestraffning att jag fått både böter och fått en spärrtid för körkort?
2019-09-19 Får polisen ta mitt körkort innan jag har blivit dömd för något brott?
2019-09-19 Hur drabbas ägaren till en bil som fotograferas för fortkörning när någon annan kör bilen?
2019-09-13 Får jag parkera överallt där det inte finns någon förbjuden parkering skylt?

Alla besvarade frågor (72930)