FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt12/12/2018

Utländsk insyn i svensk brottsregister

Hej!

Hur mycket av ens brottsregister kan den amerikanska tullen se?

Kan de se en rättegång för ett grovt brott man har vart huvudmisstänkt i, även fast man blev helt friad?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Belastningsregistret regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister, och i Förordning (1999:1134) om belastningsregister. Stark sekretess gäller uppgifterna i registret.

Kan man se en rättegång man varit delaktig i?

Först och främst vill jag konstatera att för ett begånget brott skall synas i brottsregistret krävs det att personen ifråga blivit dömd för brottet och att det blivit fastställt. Har man varit misstänkt och sedan blivit helt friad anses man inte begått något brott överhuvudtaget varför det heller inte går att se en rättegång man varit delaktig i.

Syftet med registret

Syftet med registret är att ge information om sådana belastningsuppgifter som behövs i verksamheten hos rättsväsendets myndigheter och tullen för att förebygga, upptäcka, utreda brott, och för lagföring av personer samt för polismyndigheters och andra myndigheters lämplighets-, eller tillståndsprövning. Det är polisen som för, och har direktåtkomst till belastningsregistret.

Utländsk insyn i svensk register

Vissa andra myndigheter kan få ut personuppgifter ur registret för ett särskilt ärende, om de begär det. Det är Rikspolisstyrelsen som prövar om uppgifter ska lämnas ut. Regeringen kan besluta att andra myndigheter får direktåtkomst till belastningsregistret. Utländska polis-, skatte- och tullmyndigheter, åklagarmyndigheter och allmänna domstolar kan få uppgifter ur registret om de behövs för den deras brottsbekämpande verksamhet i särskilt ärende. I andra fall får uppgifter endast lämnas ut när det finns särskilda skäl. Utländska ambassader eller myndigheter har alltså inte någon egen tillgång till vårt belastningsregister.

Sammanfattningsvis:

För att brott skall synas i brottsregistret krävs det att man blivit dömd för brottet.

Om man blivit friad kan man heller inte se ifall personen varit delaktig i någon rättegång.

Utländska ambassader eller myndigheter har inte någon egen tillgång till det svenska belastningsregistret än vid undantagsfall som nämnt ovan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Robin BadiliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”