FrågaSTRAFFRÄTT11/04/2021

Utkastad efter försök till sex; vilka brott blir aktuella?

Hej!

En vän till mig var på en hemmafest, killen som hade festen försökte ha sex med henne men hon ville inte, när hon sa nej så blev han arg och kastade ut henne (med våld så hon skadade höften) utan skor, jacka, mobiltelefon och nycklar. Vill tillägga att det var snö och minusgrader ute. Som jag förstått det så kan detta räknas som både sexuellt övergrepp/våldtäktsförsök, stöld och mordförsök. Hur ser ni på detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer lägga upp mitt svar så att jag börjar med att förklara vad som krävs för att en handling ska kunna ses som ett brott. Sen kommer jag gå in på om kraven för varje brott du nämner är uppfyllda, samt vilka andra brott som skulle kunna bli aktuella.

Vad krävs för att en handling ska utgöra ett brott?

Regler om vad som utgör brott finns i brottsbalken (BrB).

Som utgångspunkt så krävs det uppsåt för att en handling ska kunna vara ett brott, men i vissa fall så räcker det med att gärningspersonen har varit oaktsam (1 kap. 2 § BrB).

Uppsåt innebär att gärningspersonen ska ha velat att följden av brottet skulle inträffa, eller insett att det fanns en risk att följden av brottet skulle inträffa och ändå utfört den brottsliga handlingen. Det krävs alltså någon form av vilja eller insikt för att kravet på uppsåt ska vara uppfyllt.

Oaktsamhet innebär istället att man inte vill att en viss följd ska inträffa, men att man utför handlingen trots att man inser eller borde ha insett att det finns en risk för att följden skulle inträffa. Detta är mindre klandervärt än uppsåt men kan ändå i vissa fall vara straffbart.

Sexuellt övergrepp/våldtäktsförsök

För att en handling ska klassas som våldtäkt så krävs det att en person genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som är jämförbar med samlag, med en person som inte deltar frivilligt (6 kap. 1 § BrB). Det krävs alltså inte att ett samlag har fullbordats. En sexuell handling som är jämförbar med samlag kan till exempel vara orala eller anala samlag, penetrering med föremål eller fingrar eller varaktig kontakt mellan personernas könsorgan. För att en person ska kunna dömas för våldtäkt så krävs det också uppsåt.

Även försök till våldtäkt är brottsligt (6 kap. 15 § BrB). För försök till våldtäkt så krävs det att gärningspersonen har påbörjat en våldtäkt som inte har fullbordats och att det har funnits en risk för att våldtäkten skulle ha fullbordats (23 kap. 1 § BrB). Det krävs alltså att våldtäkten skulle ha fullbordats om gärningspersonen fått chansen.

Eftersom jag inte har alla detaljer så kan det bli svårt för mig att göra en helt säker bedömning, men jag ska försöka förklara vilka omständigheter som skulle kunna påverka bedömningen av om det är ett våldtäktsförsök eller inte. Du skriver att killen försökte ha sex med henne men blev arg när hon sa nej. Om det är så att killen slutade försöka ha sex med henne när hon sa att hon inte ville så har killen inte haft uppsåt för att begå en våldtäkt eftersom han då inte ville ha sex med henne mot hennes vilja. Det innebär att han inte heller uppfyller kraven för försök till våldtäkt eftersom det inte heller fanns en risk för att den skulle ha fullbordats om han hade fått chansen.

Jag tolkar det som att killen aldrig lyckades ha sex med din vän och alltså att det inte skedde en fullbordad våldtäkt. Men om det var så att killen fortsatte ha sex med din vän efter att hon sagt nej så skulle detta kunna räknas som försök till våldtäkt. Den bedömningen gör jag eftersom det då är klart att han haft uppsåt, det vill säga vetat att samtycke inte funnits men ändå försökt ha sex med henne. Det som blir avgörande för om det var ett försök till våldtäkt är alltså om killen avbröt försöket när han förstod att samtycke inte förelåg eller om han valde att fortsätta ändå.

Sexuellt övergrepp innebär att en person har genomfört en annan sexuell handling än våldtäkt med en person som inte deltar frivilligt (6 kap. 2 § BrB). En sådan sexuell handling kan till exempel vara att det förekommit en varaktig beröring av offrets könsorgan eller att gärningspersonen varaktigt har rört offrets kropp med sitt eget könsorgan. Sexuellt övergrepp kan även omfatta andra handlingar som har en påtaglig sexuell prägling och är ägnad att kränka offrets sexuella integritet. Ett sådant exempel kan vara om det förekommit samlagsliknande handlingar men där direkt beröring hindras av klädesplagg. Dessutom krävs det att gärningspersonen hade uppsåt till att kränka offrets sexuella integritet.

Eftersom jag inte har alla detaljer om exakt vad som hände så är det svårt för mig att avgöra om händelsen skulle kunna vara ett sexuellt övergrepp. Det beror helt och hållet på vad för typ av sexuella handlingar som förekommit och om killen slutade när han förstod att samtycke inte fanns.

Stöld

För att en handling ska kunna klassas som stöld krävs det att en person utan tillåtelse har tagit något som tillhör någon annan och haft uppsåt att tillägna sig det, samt att det innebär skada för offret (8 kap. 1 § BrB). Du skriver att killen slängde ut din kompis och att hon då inte hade med sig skor, jacka, mobiltelefon och nycklar. När han slängde ut din vän så har han olovligen tagit sakerna från henne. Det som blir mer tveksamt är om han haft uppsåt att tillägna sig sakerna. Detta kan ske till exempel om killen tänker tillgodogöra sig sakerna genom att använda dem själv eller om han skulle sälja dem. Om det bara var så att han kastade ut din vän utan att vara medveten om att hon inte hade sakerna med sig och då inte hade uppsåt att tillägna sig de så är inte kraven för stöld uppfyllda. Det som avgör om det kan räknas som stöld är helt enkelt om killen hade uppsåt till att ta sakerna från henne och använda eller sälja dem.

Egenmäktigt förfarande

Ett annat alternativ om kraven för stöld inte skulle vara uppfyllda är egenmäktigt förfarande. För detta krävs det att en person olovligen tar och använder eller tillgriper något eller rubbar någons besittning (8 kap. 8 § BrB). Även här krävs det uppsåt, men det finns inget krav på att personen ska tillägna sig sakerna. Eftersom killen slängde ut din vän utan sina saker så kan han troligen ha gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande, men det är förutsatt att han haft uppsåt till att ta hennes saker.

Mordförsök

För att kunna bli dömd för mord krävs det att personen har dödat en annan människa och att personen har haft uppsåt till det (3 kap. 1 § BrB). Även försök till mord är brottsligt (3 kap. 11 § BrB). För försök krävs det att gärningspersonen har påbörjat brottet utan att det fullbordats, och att det har funnits en risk för brottets fullbordan (23 kap. 1 § BrB).

Du skriver att killen kastade ut henne utan jacka och skor när det var minusgrader ute och att hon då skadade höften. Min bedömning är att detta inte är tillräckligt för att uppfylla kraven för mordförsök. För att man ska kunna ha uppsåt till mord så krävs det alltså att man vill att personen ska dö och att man alltså inser att det finns en risk för detta. Det är svårt för mig att veta om han hade ett sådant uppsåt, men min bedömning är att det eventuellt inte finns ett tillräckligt starkt samband mellan att han kastar ut henne och att hon faktiskt skulle dö. Detta menar jag eftersom jag förstår det som att hon hade möjlighet att ta sig någon annanstans och att han på så sätt inte kunde förvänta sig att hon skulle dö när han kastade ut henne.

Misshandel

Ett annat alternativ på brott som skulle kunna bli aktuellt är misshandel. För att dömas för misshandel så krävs det att en person har tillfogat en annan person kroppsskada eller smärta och haft uppsåt till detta (3 kap. 5 § BrB). Du skriver att killen kastade ut din vän med våld så att hon skadade höften. Detta innebär att kraven för misshandel är uppfyllda förutsatt att killen hade uppsåt till att skada henne. Att killen var arg och kastade ut henne med våld tyder på att han hade någon form av uppsåt. Även om han kanske inte kastade ut henne med avsikten att hon skulle skada sig så borde han åtminstone ha förstått att det finns en risk för att hon skadar sig om han kastar ut henne med våld. Det är alltså tillräckligt att han har en insikt om risken för att hon skulle skada sig och ändå kastat ut henne med våld för att han ska anses ha haft uppsåt.

Vållande till kroppsskada

Om det inte skulle gå att bevisa uppsåt för misshandel så skulle vållande till kroppsskada istället bli aktuell. För detta krävs det endast att en person har orsakat en kroppsskada på någon annan av oaktsamhet (3 kap. 8 § BrB). Här behövs inget uppsåt utan det räcker med att killen har varit oaktsam och borde ha förstått att det fanns en risk för att hon skulle skada sig när han kastade ut henne. Min bedömning är att oaktsamhetskravet är uppfyllt eftersom man borde förstå att det finns en risk för kroppsskada om man kastar ut någon med våld. Men det krävs även att kroppsskadan inte är ringa, vilket innebär att skadan din vän har fått inte får vara av för ytlig och begränsad. Lindriga och enstaka blåmärken, rodnader, ytliga eller små sår, hudavskrapningar och svullnader är inte tillräckligt för att uppfylla kraven för vållande till kroppsskada. Om din vän skulle ha behövt söka vård eller att skadan gett långvarig eller betydande smärta skulle detta dock tala för att det är en tillräcklig skada. Eftersom jag inte har tillräckligt med detaljer om din väns skador så är det svårt för mig att göra en säker bedömning för om kraven för vållande till kroppsskada är uppfyllda.

Sammanfattning

Min bedömning är att våldtäktsförsök, sexuellt övergrepp, stöld, egenmäktigt förfarande, misshandel och vållande till kroppsskada skulle kunna bli aktuella brottsrubriceringar beroende på killens uppsåt och skadornas omfattning. Det är dock svårt för mig att göra en helt säker bedömning utan att ha alla detaljer.

Om din vän inte redan har anmält händelsen så råder jag henne att göra det så snart som möjligt. Då kommer polisen och så senare åklagaren att reda ut vilka brottsrubriceringar som kommer bli aktuella.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva LindsjöRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”