Uthängd på sociala medier

FRÅGA
Hej.Mitt ex lägger ut på fb att jag har varit inne hos honom å stulit å att jag försöker hacka hans fb. Han skickar även mail där han vill att jag ska erkänna saker, annars lägger han ut det på fb. Han ska även ha skrivit en bok om mig där han ska berätta om mig allt jag gjort. Han hänger även ut mina vänner på fb, för att dom hjälpt mig vid skilssmässan, dom förvarade mina saker, han inbillar sig att det var stöldgods från honom, men han hotade med att ta sönder vissa av mina privata ägodelar. Vad skulle detta kunna rubriceras som å vad kan man göra åt saken?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att hänga ut någon kan innebära att man gör sig skyldig till förtal, vilket framgår att 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). För att det ska bli aktuellt så krävs det att rekvisiten i bestämmelsen är uppfyllda: Du ska ha utpekats som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att det är en uppgift som är ägnat att utsätta dig för andra missaktning. T.ex. det du beskriver, att han har påstått att du har stulit från honom, är en uppgift som utpekar dig som brottslig. Det verkar dessutom som att han vill få dig att framstå som dålig i andras ögon.

Förtalsbrott anses vara fullbordat när en uppgift har kommit till någon annans kännedom, vilket det bör anses ha gjort när han har publicerat uppgifter om dig på en sida med flera användare. Jag kan dock inte avgöra hur situationen ser ut i just detta fall utan alla situationer ska bedömas individuellt.

Det finns vissa saker som gör ett spridande tillåtet: Om uppgiften var sann (eller att den som spred uppgiften hade skälig anledning att tro att den var sann) och att det var försvarligt att sprida den. Som sagt är det svårt att göra en bedömning i detta fall, men det ska förmodligen mycket till för att spridning av information om någon på sociala medier ska anses vara försvarligt. Dessutom tar man hänsyn till hur många som nåddes av spridningen och om det finns ett allmänintresse (vilket jag antar inte är aktuellt i detta fall, då du är en privatperson).

Förtal är ett så kallat målsägandebrott vilket betyder att målsägande, alltså du själv, måste väcka ett enskilt åtal för att en gärningsman ska kunna dömas. Detsamma gäller för dina vänner.

Med vänlig hälsning,

Mathilda Ekdahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (996)
2020-08-10 Undvika förtal vid skrivande av en roman
2020-08-03 Utgör en polisanmälan och spridning av osanna uppgifter om en person till tredje part ett förtalsbrott?
2020-07-31 Klassas det som förtal att anmäla en kommunanställd?
2020-07-31 Lagligt att anklaga nån för att vara tjuv?

Alla besvarade frågor (82779)