Uthängd på facebook som prostituerad m.m. – Tillräckligt för att väcka åtal?

FRÅGA
Hej! Min fru har blivit uthängd på facebook mes följande texter: hon har jobbat som prostituerad, hennes barn har olika pappor. Inget av detta är sant. Håller detta för att väcka åtal?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Personen ifråga kan ha gjort sig skyldig till förtal

Förtal är ett brott som finns lagstadgat i brottsbalken 5:1. För att en person ska ha gjort sig skyldig till brottet krävs det att personen har utpekat en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.

Det är som bekant inget brott att vara prostituerad, eller att ha barn med olika män för den delen. Däremot kan dessa påståenden som personen i fråga lagt ut på facebook vara något som pekar ut henne som klandervärd i sitt levnadssätt och/eller utsätter henne för andras missaktning.

Personen ifråga kan alltså ha gjort sig skyldig till brottet förtal, vilket också kan medföra en eventuell skadeståndsskyldighet (brottsbalken 5:1 och skadeståndslagen 2:3).

ibland kan förtal ursäktas om uttalandena varit försvarliga eller visar sig vara sanna (brottsbalken 5:1).

Möjligheterna att väcka åtal

Förtal är i regel ett målsägandebrott. Det innebär att det är den som blivit utsatt för brottet som ska väcka åtal i målet och driva brottmålsprocessen istället för åklagaren som normalt driver processer i brottmål. Åklagaren väcker bara allmänt åtal för förtal i särskilda undantagsfall (brottsbalken 5:5).

När man själv driver en brottmålsprocess kallas det för enskilt åtal. Det är mycket sällsynt att personer väljer att driva enskilda åtal. Detta kan bero till viss del på att det kan vara svårt som enskild målsägande att bidra med tillräcklig utredning och bevisning. Detta kan vara svårt nog för en åklagare i ett allmänt åtal. Andra anledningar kan vara att det kan bli en både utdragen och svår process. En första utmaning är till exempel att själv utforma en stämningsansökan (rättegångsbalken 47:1).

En särskilt utmärkande nackdel med att driva enskilt åtal är att man dessutom kan riskera att behöva betala den åtalades rättegångskostnader i den mån man "förlorar" tvisten genom att den åtalade går fri (rättegångsbalken 31:11 som hänvisar till rättegångsbalken 18 kap). I ett "vanligt" brottmål som drivs under allmänt åtal riskerar målsäganden inte att bli betalningsskyldig för den åtalades rättegångskostnader oavsett om den åtalade döms eller frikänns.

Jag rekommenderar inte att väcka åtal

För att sammanfatta skulle jag inte rekommendera din fru att väcka enskilt åtal i det här fallet. Det hon har blivit utsatt för kan visserligen utgöra förtal, men det är inte alls säkert att det du nu har uppgivit räcker för en fällande dom. Eftersom ett enskilt åtal kan vara både tidskrävande och leda till betydande ekonomiska konsekvenser skulle jag därför inte råda er till att själva driva en sådan process i det här fallet.

Polisanmäl händelsen

Det finns en viss möjlighet att en åklagare väljer att ta upp brottet till allmänt åtal, även om sannolikheten dessvärre är mycket liten. Mitt råd är i alla fall att polisanmäla händelsen för att om inte annat utesluta denna möjlighet. En polisanmälan kan man alltid göra om man anser sig ha blivit utsatt för brott.

Polisanmälan kan ni göra antingen genom att ringa till polisen på nummer 114 14 eller genom att besöka närmaste polisstation. Mer information finns på polisens hemsida.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Klara Sandrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?