Uthängd på en hemsida

FRÅGA
Hej är uthängd på en sida med namn personnummer hela 10 siffror adress vart jag jobbar folk har även mailat jobbet om detta är det ok eller inom vilket brottsbalk och brottsrubricering går detta under då haken är att skada och förstöra i ens arbete och fritid
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Såsom jag uppfattat det har du blivit uthängd på en hemsida med personnummer och annan typ av information som gör att man klart och tydligt kan identifiera dig. Frågan är om detta är brottsligt eller inte.

I regel är det inte brottsligt att lägga ut personuppgifter om någon

Den informationen som du nu beskriver är inte i sig brottslig att lägga ut. Personnummer och dylikt är i de allra flesta fallen offentlig information (Jfr t.ex. Mr.Koll och dylika hemsidor som ofta har denna information offentligt). Däremot så kan detta vara brottsligt om det också, tillsammans med personuppgifterna, sprids ett annat budskap om dig som person.


Att bli uthängd kan vara förtal

Om du har blivit utpekad av annan som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller den personen annars lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta dig för andras missaktning döms enl. 5:1 Brottsbalken (BrB), för förtal. Förutsatt att du blivit uthängd, genom att personen tillsammans med dina personuppgifter skrivit att du är på något sätt brottslig eller annars klandervärd i ditt levnadssätt kan alltså detta förfarande vara brottsligt enl. 5:1 BrB. Uppgifterna måste även ha spridits till andra, vilket jag förutsätter enl. informationen ovan att det gjort. Dock går han eller hon fri från ansvar om personen var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och denne visar att uppgiften var sann, eller det fanns skälig grund för att tro att den var sann. I och med att jag inte vet exakt vad som lagts ut kan jag inte göra en bedömning av din fråga på ett djupare plan än detta.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan detta utgöra ett förtalsbrott om du har blivit uthängd såsom brottslig eller klandervärd tillsammans med dina personuppgifter. Om du behöver mer hjälp i ärendet råder jag dig att återkomma till oss med mer information om vad som exakt har skrivits tillsammans med dina personuppgifter.

Vilhelm Oxhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96402)