Utgör uppsägning på grund av privat liv saklig grund?

FRÅGA
Hej, jag jobbar som kock men har också en OnlyFans, jag undrar om ens arbetsgivare har laglig rätt att avskeda mig över något som jag gör på min fritid hemma och som inte påverkar mitt jobb?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Huvudregeln är att en uppsägning från arbetsgivaren sida skall vara sakligt grundad, se 7 § stycke 1 Lag om anställningsskydd. Det finns två typer av saklig grund;

1. Arbetsbrist: här innefattas exempelvis kostnadsskäl, omorganisation eller förändring i verksamheten som i sig kräver en annan typ av kompetens.

2. Personliga skäl: här innefattas exempelvis att du som arbetstagare vid flertalet tillfällen varit misskötsam på arbetsplatsen, har samarbetssvårigheter, onykterhet eller begått brottslighet på arbetsplatsen som exempelvis stöld.

Utgångspunkten är att ditt privatliv inte ska påverka din anställning. Det du gör på din fritid, det vill säga att du har en OnlyFans, angår inte din arbetsgivare. Däremot kan ditt privat liv utgöra en saklig grund om det går ut över din anställning, det vill säga att privatlivet negativt påverkar hur du sköter ditt arbete och att du i sin tur missköter dig på arbetsplatsen.

Så länge faktumet att du har OnlyFans inte negativt påverkar ditt arbete och hur du sköter dig på arbetsplatsen så ska en uppsägning av den anledningen inte kunna anses utgöra en saklig grund för uppsägning.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1770)
2021-05-08 Kan jag ångra en tillsvidareanställning?
2021-05-08 När får en arbetstagare arbetsvägra?
2021-05-07 Uppsägningstid vid provanställning
2021-05-06 Hur lång uppsägningstid har jag om man arbetat väldigt länge i företaget?

Alla besvarade frågor (92065)