Utgör uppsägning på grund av privat liv saklig grund?

FRÅGA
Hej, jag jobbar som kock men har också en OnlyFans, jag undrar om ens arbetsgivare har laglig rätt att avskeda mig över något som jag gör på min fritid hemma och som inte påverkar mitt jobb?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Huvudregeln är att en uppsägning från arbetsgivaren sida skall vara sakligt grundad, se 7 § stycke 1 Lag om anställningsskydd. Det finns två typer av saklig grund;

1. Arbetsbrist: här innefattas exempelvis kostnadsskäl, omorganisation eller förändring i verksamheten som i sig kräver en annan typ av kompetens.

2. Personliga skäl: här innefattas exempelvis att du som arbetstagare vid flertalet tillfällen varit misskötsam på arbetsplatsen, har samarbetssvårigheter, onykterhet eller begått brottslighet på arbetsplatsen som exempelvis stöld.

Utgångspunkten är att ditt privatliv inte ska påverka din anställning. Det du gör på din fritid, det vill säga att du har en OnlyFans, angår inte din arbetsgivare. Däremot kan ditt privat liv utgöra en saklig grund om det går ut över din anställning, det vill säga att privatlivet negativt påverkar hur du sköter ditt arbete och att du i sin tur missköter dig på arbetsplatsen.

Så länge faktumet att du har OnlyFans inte negativt påverkar ditt arbete och hur du sköter dig på arbetsplatsen så ska en uppsägning av den anledningen inte kunna anses utgöra en saklig grund för uppsägning.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96356)