Utgör kritk mot forskning förtal?

FRÅGA
Jag skriver ett blogginlägg om en i Sverige känd forskare där jag nämner forskarens namn, mer än en gång. Vidare kritiserar jag resultaten som personen gjort i sin forskning och argumenterar för att det kan ha att göra med den här personens agenda. Ovanpå detta visar jag på varför jag är säker på att agendan styr forskningen i det här fallet med olika källor.Är det förtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om kritik av forskares resultat i dennes forskning kan anses vara förtal. Vi vänder oss till 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB) som reglerar förtal.

Vad säger lagen

5 kap 1 § anger att följande utgör förtal:

1:Den som utpekar någon såsom brottslig

2: eller klandervärd i sitt levnadssätt

3: eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Vad innebär detta för dig - Att du kritiserar en forskare för dennes "vinklade" forskning eller vad man vill kalla det, är inte uttalande om att denna är brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Du lämnar dessa uppgifter för att påpeka att personen i fråga kan vara styrd i sin forskning och därmed inte får fram objektiva resultat. Detta kan vara uppgift som väcker andras missaktning, men jag har väldigt svårt att se att sådant är fallet. Kritik mot att forskning är vinklad bör framföras, om bevis för sådant finns, och kritiken är främst riktad gentemot forskningen i sig och inte forskaren som person (generellt sagt, nu vet inte jag exakt vad du har skrivit vilket kan förändra läget något). Därmed bör detta inte utgöra förtal.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Oscar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1253)
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?
2021-09-29 Får en lärare skrika och svära åt en elev?

Alla besvarade frågor (96379)