Utgör kränkande uttalande ett brott?

FRÅGA
Är det ett brott om någon säger till mig att jag är en son av hora många gånger. Jag spelar in alla samtal. Och jag undrar om det är ett brott mot mig, och vad kan han få för straff?tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt min bedömning skulle brottet förolämpning, som finns föreskrivet i 5 kap. 3 § Brottsbalken, kunna ha begåtts gentemot dig. Förutsättningarna för brottet förolämpning är uppfyllda när någon ”smädar annan” genom ”kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende”. Personen ifråga har riktat uttalandet direkt till dig, och att uttrycka att du är ”en son till en hora” anser jag faller inom angivna förutsättningar, d.v.s. det utgör ett kränkande tillmäle eller en beskyllning. För att uttalandet ska utgöra brott krävs vidare att personen ifråga har haft uppsåt till att ”såra din självkänsla”, som det står i lagkommentarerna till paragrafen. Där anges att så ofta är fallet med ”skymfliga beskyllningar”, och en sådan får det anses vara fråga om i detta fall. Personen måste alltså åtminstone förstå att detta kommer att såra din självkänsla, och vara likgiltig inför den effekten (s.k. likgiltighetsuppsåt). Förutsättningarna för brottet förolämpning är alltså uppfyllda. Straffet för normalgraden av förolämpning är böter.

Till sist vill jag bara tillägga att förolämpning är ett s.k. målsägandebrott. Detta innebär att en åklagare inte kan åtala någon för detta brott, utan det måste i så fall du göra i egenskap av målsägande, genom ett så kallat enskilt åtal.

Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. I annat fall är du välkommen att återkomma med ytterligare frågor eller funderingar i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1021)
2020-09-15 Är det förtal att berätta för andra att någon har HIV-sjukdom?
2020-09-14 Kan en skrivelse utgöra förtal?
2020-09-12 Förtal mot företag?
2020-09-11 Gränsdragning för förtal

Alla besvarade frågor (84127)