Utgör kränkande SMS ofredande?

Min flickvän och hennes före detta har en dotter tillsammans som bor hos henne alla dagar förutom varannan helg. Förhållandet dem emellan tog slut för 8 år sedan. Fortfarande idag skickar han 10-20 (eller fler) sms varje dag med förolämpningar och ofta grova sexuella anspelningar beroende på dagsform, är fortfarande bitter verkar det som. Min flickvän har bett honom sluta med detta och att kontakterna endast skall gälla deras gemensamma barn men det struntar han i. Jag har rått henne att i första hand ta kontakt med familjerätten på socialen för jag tycker de behöver sitta ner och komma överens om vad som är ok och inte. Dyker han inte upp där anser jag att det finns fog för en polisanmälan med avseende på ofredande men är osäker på vad som gäller där? Alla sms finns sparade. Hon skaffade hemligt nummer på grund av honom men han hittade det så klart i dotterns telefon. Jag tycker även att han skall betala underhållsstöd till henne eftersom hon bara är med honom varannan helg.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du dels undrar om de kränkande SMS:en din flickvän mottagit kan utgöra ofredande samt vad som gäller angående underhållsstöd.

Kränkande SMS

Utifrån det du berättar verkar det som att det är fråga om ett tjugotal kränkande SMS varje dag. Jag tolkar även at detta har pågått under en längre period. Det är fullt möjligt att detta aktualiserar ofredande, vilket regleras i 4 kap. 7 § brottsbalken (BrB). Att trakassera någon med förolämpningar och sexuella anspelningar via SMS faller in under lagrummets krav på "annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan". Det faktum att det är ett så stort antal SMS (10-20 st per dag) gör gärningen allvarligare.

Vad som utgör ofredande beror dock helt på omständigheterna i det enskilda fallet. Det är således svårt för mig att ge dig ett exakt svar på hur er situation kommer att bedömas. Jag tycker dock att ni bör upprätta en polisanmälan. Ni kan ringa 114 14 för vägledning om hur ni går vidare med ärendet.


Underhållsskyldighet

Reglerna om underhållsbidrag och underhållsskyldighet hittas i 7 kap föräldrabalken (1949:381).

När ett barn bor hos mamman på vardagarna och hos pappan varannan helg så anses barnet i regel bo varaktigt hos båda föräldrarna i ett så kallat växelvis boende. Huvudregeln är att underhållsbidrag betalas inte ut vid växelvis boende (2 §). Båda föräldrar ansvarar för deras underhållsskyldighet gentemot barnet. Föräldrarna ska bidra efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och deras samlade ekonomiska förmåga (1 §).


Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss via vår telefonrådgivning: 08-533 300 04
Öppettider är måndag–fredag kl. 10.00–16.00.


Vänligen,

Samuel Westerlund RashidiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo