Utgör knuffar och slitande i en annan persons klädsel ett brott?

Om jag har tagit tag i någons tröja och knuffat personen framför mig samt skrikit "det ger du fan i, hördu det" åt någon vad för slags brott är det.

Inga trasiga kläder inget våld mot kroppen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgör det ett brott att knuffa respektive slita i en annan persons kläder?

Att skada eller förstöra en annan persons kläder kan utgöra brottet skadegörelse enligt 12 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Av din fråga framgår dock att kläderna inte tagit skada, varmed det är troligt att händelsen inte skulle klassificeras som skadegörelse.

Att knuffa en person kan utgöra brottet misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB. Förutsättningarna för detta är att den utsatta personen tillfogats kroppsskador eller smärta. Är skadan eller smärtan av övergående natur anses misshandeln vara av ringa grad. Till sådan misshandel brukar räknas exempelvis att slå någon med öppen handflata, att löst riva någon eller att hårt ta tag i en annan person.

Om varken kroppsskada eller smärta tillfogats personen kan knuffen istället komma att klassificeras som ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. Förutsättningarna för ofredande är att någon fysiskt antastar eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Gärningen ska varit ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Ofredande kan bland annat omfatta knuffar, slitande i klädsel, telefonterror, samt spottande på annan person.

Knuffar i samband med uppmaning att underlåta något

Knuffar i samband med en uppmaning om att personen ska underlåta något kan utgöra olaga tvång enligt 4 kap. 4 § BrB. Olaga tvång förutsätter att någon genom misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning tvingat någon annan att göra, tåla eller underlåta något. Begreppet våld enligt bestämmelsen innefattar även lindrigare former av våld som att man håller fast, knuffar eller rycker i någon.

Sammanfattningsvis

Det är svårt att säga hur din situation skulle komma att klassificeras, eftersom bedömningen i hög grad är beroende på omständigheterna i ditt enskilda fall. Har den andra personen inte tillfogats smärta eller kroppsskador är rekvisiten för misshandel inte uppfyllda. Däremot kan handlingen möjligen klassificeras som ofredande samt olaga tvång.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo