Utgör information på lexbase förtal?

FRÅGA
Hej. Min sambo har i dagarna fått reda på av sina kollegor att jag är dömd för misshandel (krogbråk) med villkorlig dom för 6 år sedan. Då detta inte är något vi har pratat om i våran relation (3 år) Så blev de en chock och hon var väldigt ledsen när hon kom hem från jobbet då vi satte oss ner gick igenom domen och pratade ut om vad som hände mm.Jag känner mig kränkt då de är människor jag aldrig träffat sen att mina personuppgifter & domslut är delade för att skada mig som person av några jag inte vet vilka de är.Sen är jag oerhört bekymrad över att min sambo mår dåligt för att flera på hennes jobb vet om detta då hon har en chefsposition så tar hennes yrkesroll dessutom skada.Till saken hör att 1-2 person har betalat för att laddat ner min dom från Lexbase/mrkoll och delat den bland flera anställda på kontoret som min sambo jobbar med hon har fått bekräftat vilka de är som ligger bakom.Kan man anmäla detta som förtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om tillgängliggörandet av information om att du blivit dömd i svensk domstol utgör förtal. Vi vänder oss till 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB) som reglerar förtal.

5 kap 1 § anger att följande utgör förtal:

1:Den som utpekar någon såsom brottslig

2: eller klandervärd i sitt levnadssätt

3: eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Troligen skulle det i normalfallet vara förtal på den grund att du utpekas som brottslig, i och med att utpeka någon som brottslig, utan bevisning för detta utgör förtal. Även om man har bevisning för detta, kan det utgöra en tillräcklig ordentlig kränkning av privatlivet för att ändå anses som förtal. Men denna information bygger i sin tur på offentliga handlingar, varav informationen är ett återgivande av den offentliga informationen. Detta gör det problematiskt, i och med att offentliga handlingar är offentliga dokument oavsett källa man får dem ifrån, varav offentliga handlingar i mångt och mycket kan anses undantaget reglerna i 5 kap § 1 BrB.

Därmed är det svårt att se att detta utgör förtal. Ytterligare problematik är att Lexbase har utgivarbevis enligt 1 kap 9 § yttrandefrihetsgrundlagen, vilket medför att de har möjlighet att sprida sådana uppgifter om det anses ligga i allmänhetens intresse. Det finns ett möjlighet att genom lag meddela förbud mot att sprida personuppgifter så som etnisk ursprung, hudfärg, hälsa, sexuell läggning m.m. Det har tagits upp i tidiga lagförslag att man även bör kunna förbjuda att information om man förekommit i en rättsprocess, se prop 2017/18:49 s 11. Detta har dock inte verkställts.

Sammanfattningsvis kan det därför sägas att det inte utgör förtal, även om det ligger precis på gränsen till förtal.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1194)
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser
2021-04-30 Uthängd på en hemsida
2021-04-30 När är ett förtalsbrott begånget?

Alla besvarade frågor (92284)