Utgör det hemfridsbrott att ta kort på en annans lägenhet (inifrån eller utifrån) om dörren är olåst?

Räknas det som hemfridsbrott om jag tar kort på min fd mans stökiga lägenhet om dörren inte är låst? Orsaken till att jag vill göra det är att vi har en gemensam son på 10 som får leva i den misären och stanken varannan vecka, och när jag tar upp problemet med socialen blir jag hänvisad till familjerätten.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du om det utgör hemfridsbrott att ta kort på en annans olåsta lägenhet.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Min bedömning är att det sannolikt sett skulle utgöra ett hemfridsbrott att gå in i bostaden, trots att dörren är olåst.

När är något ett hemfridsbrott?

Hemfridsbrott föreligger om följande kriterier är uppfyllda (4 kap. 6 § första stycket brottsbalken (BrB)):

1. Man ska ha trängt in i eller stannat kvar i en annans bostad.

2. Handlingen eller underlåtenheten ska ha varit olovlig.

Att stå utanför någons bostad och ta kort på den är alltså inte ett hemfridsbrott i sig.

Att gå in i bostaden är däremot sannolikt sett hemfridsbrott, även om ytterdörren är olåst. Bara det att dörren är olåst betyder inte att den som bor där har samtyckt till att någon går in.

Undantag från hemfridsbrott

Det finns vissa undantag från bestämmelsen om hemfridsbrott.

I ett rättsfall var det inte hemfridsbrott att olovligen gå in i en annans lägenhet, eftersom det skedde för att underlätta delgivning (rättsfallet RH 150:83). I ett annat rättsfall var det inte olaga intrång att vistas några minuter i ett trapphus (rättsfallet NJA 1987 s. 148).

Inga av dessa undantag är dock direkt tillämpliga i ditt fall.

Ett annat undantag är nöd enligt 24 kap. 4 § BrB. Nöd föreligger t.ex. om fara hotar liv eller hälsa.

Jag kan dock inte bedöma om nöd föreligger eller inte i ditt fall, mot bakgrund av de uppgifter du lämnat.

Slutsats

Min bedömning är att det sannolikt sett skulle utgöra ett hemfridsbrott att gå in i bostaden.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med hemfridsbrott är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”