Utgör det förtal att varna andra från att bli lurade?

FRÅGA
Jag är samlare och köpte en äldre bok av en person på Tradera, annonsen består av en bild och en kort beskrivning "från 97, säljes i befintligt skick".Vad bilden eller texten inte beskrev var att det saknades cirka 40 sidor i den och det var lösa och trasiga sidor i den. Jag blir missnöjd och känner mig lurad då säljaren eller bilden inte beskrev skicket på boken. Jag kontaktar säljaren och försöker att lämna tillbaka boken och få pengarna tillbaka.Säljaren vägrar och säger att jag får skylla mig själv.Nu till min fråga: Om jag sedan skulle varna andra i samlarkretsarna att de bör undvika att handla från säljaren (har bara säljarens internet alias inte riktiga namn) för att personen inte är ärlig kan detta räknas som förtal? OBS jag har inte spridit detta ännu till någon.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Förtal är ärekränkningsbrott som regleras i 5 kap. 1 § första stycket BrB. Brottet begås genom att man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. När det gäller att lämna uppgift kan det ske både genom framställning och fortspridning och brottet är fullbordat så fort uppgiften kommer till tredje mans kännedom. I ditt fall skulle din eventuella handling uppfylla kravet på ett uppgiftslämnande.

Lagtexten talar vidare om att uppgiften ska var ägnad att utsätta personen för andras missaktning, någon bevisning om att beskyllningen faktiskt har medfört andras missaktning krävs således inte. Ordet "missaktning" i lagtexten innebär att uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet och inte bara ett värdeomdöme. Att observera är även att det kan röra sig om förtal även om uppgiften som lämnas är sann.

Huruvida ditt eventuella uppgiftslämnande skulle utgöra förtal kan jag inte ge något exakt svar på, det beror lite på hur du eventuellt skulle uttrycka dig. Att enbart varna andra genom att säga att du blev lurad av personen torde inte vara förtal eftersom uppgiften då ej är ägnad att utsätta personen för andras missaktning, men hur en domstol skulle bedöma situationen kan jag som sagt inte svara helt säkert på.

Det finns även en försvarlighetsbedömning som ska göras vid frågan om förtal har skett; om man visar att uppgiften är sann eller att man har skälig grund för den, döms man ej till ansvar om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften (se 5 kap. 1 § andra stycket BrB). Att varna andra från att bli lurade skulle kunna falla in under detta försvarlighetsundantag.

Oavsett om ditt eventuella uppgiftslämnande skulle kvalificera sig som förtal är det att observera att brottet förtal är ett så kallat målsägandebrott. Detta innebär att åtal som utgångspunkt enbart kan väckas av målsäganden i form av enskilt åtal, men åklagaren får även väcka åtalat om målsäganden är under 18 år eller om målsäganden anger brottet till åtal och åklagaren bedömer att åtal är påkallat ur allmän synpunkt (se vidare 5 kap. 5 § BrB).

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96515)