Utgör det förtal att informera andra hyresgäster om att hyresvärden tar ut för hög hyra?

Hej! Min hyresvärd (privat fastighetsägare) har under några år tagit ut en oskälig hyra för min bostad. Detta bedömdes i Hyresnämnden nyligen. Nu undrar jag om jag har rätt att informera övriga hyresgäster i huset om att värden tagit för mkt i hyra (och implicera att det kanske även gäller deras lägenheter), eller om det skulle kunna bedömas som ärekränkning eller förtal? Domar är väl offentliga handlingar?

Mötet med hyresnämnden var öppet för eventuella åhörare. Hjälp mig gärna! Jag måste flytta nu pga att värden är kränkt av beslutet och behandlar mig dåligt, och jag vill inte att min strid ska ha varit förgäves.

Mvh Anna

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Förtalsbrottet

Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken. För att förtal ska föreligga krävs att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller att man på annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Det räknas däremot inte som förtal om det är försvarligt att lämna uppgiften och uppgiften är sann eller man har skälig grund för att lämna uppgiften.


Uppgiftslämnandet är knappast ägnat att väcka andras missaktning mot hyresvärden

Ett viktigt rekvisit för att förtalsbrottet ska kunna komma på fråga, är att uppgiftslämnandet utpekar personen som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars är ägnat att väcka andras missaktning mot personen. Att lämna uppgifter om att hyran har varit för hög, behöver inte vara ägnat att väcka andras missaktning mot hyresvärden, utan kan göras för att informera andra hyresgäster om vad som är rimlig hyra för deras bostad.


Det är försvarligt att lämna uppgifter om beslut om hyran

Det är i vart fall försvarligt att lämna en sådan uppgift till andra hyresgäster i huset. I bedömningen av uppgiftslämnandets försvarlighet beaktas bland annat hur allvarligt påsteåendet är, till vem och i vilken situation uppgiften lämnas och med vilket syfte uppgiften lämnas. Här måste beaktas sådant som den vidsträckta yttrandefriheten och det allmänna intresset av att den här typen av information måste få passera mellan hyresgäster. Det finns alltså ett sakligt motiverat intresse av att sprida uppgiften, vilket gör att ses som försvarligt.


Sammanfattning

Att sprida uppgifter om att hyresnämnden har fattat beslut om att hyresvärden tar ut för hög hyra, kan göras av andra skäl än för att väcka missaktning mot hyresvärden. Det är också försvarligt att lämna sådana uppgifter, eftersom det finns ett allmänt intresse av att hyresgäster ska få sprida information till varandra om beslut som har fattats som kan vara av betydelse för vilken hyra de betalar. Det utgör därför inte förtal att informera andra hyresgäster angående beslutet.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav ÖstlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”