Utgör det förtal att hänga ut dömda personer?

FRÅGA
Hej, är det lagligt att hänga ut dömda våldtäktsmän eller kvinnomisshandlare på nätet? Jag tänker mig att man skapar en sida där man hänger ut de och skriver ut namn och möjligtvis bild av personen, skriver vad personen är dömd för och backar upp detta med domarna, är detta lagligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är lagligt att skapa en sida på nätet där man hänger ut personer som är dömda för våldtäkt eller misshandel genom att skriva deras namn och lägga ut deras bilder.

Förtal

Brottet som kan aktualiseras i detta fall är förtal. Förtal regleras i (5 kap 1 § Brottsbalken). Det framgår att om en person utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadsätt eller lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal. Det finns dock undantag för när man får sprida sådana uppgifter utan att bli dömd för förtal. Det när nämligen om du är skyldig att sprida uppgifterna eller om det är försvarligt att lämna uppgifterna. Vidare krävs det att du hade skälig grund att sprida uppgifterna eller att uppgifterna är sanna eller om det finns anledning att tro att de är sanna.

Är det straffritt att hänga ut personer som är dömda för vissa brott?

De uppgifterna du vill sprida är sådana uppgifter som utpekar dessa personer som brottsliga eller klandervärda i sitt levnadssätt. Spirandet kan dock vara straffritt om du är skyldig att sprida dem eller om det är försvarligt att lämna uppgifterna. Det räcker således inte att uppgifterna faktiskt är sanna och att det finns en dom som styrker det. Den bedömning som görs om spirandet utgör förtal, är om den som lämnade uppgifterna hade för syfte att skada den utpekande med hänsyn till den kretsen personen tillhör även om skada inte uppstått. Vad gäller försvarlighetsbedömningen brukar hänsyn tas till om det finns ett allmänt intresse av att uppgiften lämnas. Det görs en avvägning mellan det allmänna intresse och den utpekades intresse av att uppgiften inte lämnas.

I Sverige är det generellt sett inte försvarligt att hänga ut en tidigare dömd person med syfte att denne ska utsättas för andras missaktning. Detta eftersom det är förbjudet med så kallad dubbelbestraffning. Det vill säga att man inte ska bestraffas två gånger för ett och samma brott. Det spelar alltså ingen roll att uppgiften är sann. Däremot görs en bedömning på varje enskilt fall beroende på omständigheterna. Därför kan jag tyvärr inte ge dig ett definitivt svar.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Soad Garar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1182)
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?
2021-04-03 Kränkande SMS

Alla besvarade frågor (91133)