Utgör böter och körkortsåterkallelse otillåten dubbelbestraffning?

2015-12-29 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Jag körde in i en bil i en lång bilkö pga att det var rött ljus. Jag började bromsa men han inte stanna.En vecka senare blev jag kallad till polisen och fick böta 2000kr.Tre månader senare inkallades mitt körkort och jag får inte söka nytt på en månad.Jag kommer alltså få ett körkort med dagens datum trots att jag haft körkort sen -88,vilket el. en vänInnebär att jag får dyrare försökring på bil och mc. Är inte det dubbel bestraffning att både böta och mista körkortet? Och inom parantes även få dyrare försökring(har ej kollat om det senare stämmer) men han fick det så.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt dagens rättsläge utgör åtal för trafikbrott och sedan körkortsåterkallelse ingen förbjuden dubbelbestraffning. Detsamma gäller det motsatta, dvs att man blir av med körkortet först och sedan åtalas för trafikbrott. Detta fastställdes 2005 av Europadomstolen i fallet Nilsson v. Sweden, och har fastslagits av HD i ett flertal fall därefter. Även om båda straffen grundas på samma gärning, så anses de alltså inte utgöra otillåten dubbelbestraffning. Man anser nämligen körkortsåterkallelsen endast vara en del av straffet för trafikbrottet.

Eftersom att böter också är att anse som straff i svensk rätt, gäller detsamma i ditt fall. Böter döms ju ut i mindre allvarliga trafikbrott, och att ditt körkort återkallats efter att du fått böta är således tillåtet. Att konsekvensen av återkallelsen blir att du får dyrare försäkring är tyvärr en följd som inte gör att förfarandet blir otillåtet.

Med vänliga hälsningar,

Franziska Brüggemann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll