Utgör bostadsrätt samboegendom

FRÅGA
Min sambo flyttade in i min bostadsrätt efter 15 år. Vi har nu gemensamma barn. Jag undrar vad som händer vid en separation för min del (bostadrättsägaren) då min sambo har en massa kredit lån som tagits för eget privat intresse inte kommer kunnas betalas.
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga handlar om samboförhållande och samboegendom blir sambolagen (SamboL) tillämplig.

När ett samboförhållande upphör ska det enligt 8 § SamboL, på begäran av någon av samborna, ske en bodelning där samboegendomen fördelas lika mellan samborna. Med samboegendom menas enligt 3 § SamboL sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk. I och med att jag tolkar det som att du förvärvade bostaden innan ni blev sambos utgör bostadsrätten inte samboegendom och ska därmed inte ingå i bodelningen mellan er.

SamboL är dispositiv vilket betyder att samborna har rätt att enligt 9 § SamboL avtala om att bodelningen inte ska ske eller om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Ett tips är därför att följa formkraven i nyss nämnda lagrum och upprätta ett samboavtal.

Viktigt att belysa är bestämmelsen i 22 § SamboL. Lagrummet föreskriver att även om bostaden inte utgör samboegendom kan sambon som inte äger bostadsrätten, i vissa fall ha rätt att överta denna när samboförhållandet upphör om denna sambon har större behov av bostaden och att det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses vara skäligt. Detta gäller främst om ena sambon efter bodelning ensamt övertar vårdnaden av barnen. Skulle detta vara fallet ska sambon som övertar bostadsrätten enligt samma lagrum tredje stycket ersätta den andra sambon med bostadens värde.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isabelle Nordin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2631)
2020-05-27 Vem får behålla hunden vid avslutat samboförhållande?
2020-05-27 Vad ingår i en bodelning mellan sambor?
2020-05-27 Bodelning sambor - gemensam bostad
2020-05-25 Vad ärver den efterlevande sambon?

Alla besvarade frågor (80334)