Utgör avslöjande om otrohet förtal?

FRÅGA
Hej. Jag har vart otrogen mot min sambo, och inlett en ny relation med en kille. Den nya killens fru hittade våran privata konversation på facebooks messenger. Nu har hon printat ut hela våran konversation och skickat till min sambo. Min sambo har i sin tur visat upp den här konversationen för mina vänner och familj. Nya killens fru har gjort samma sak, visat upp hela konversationen för sina vänner o familj. Är detta lagligt från deras håll? Känns lite som förtal mot mig o nya killen. Kan man anmäla detta?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap. 1 §, du hittar paragrafen här. Förtal är, precis som i denna situation aktuellt då uppgiften i fråga har lämnats till andra personer än den det rör.

För förtal döms enligt bestämmelsen den som pekar ut annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift med syfte att utsätta annan för andras missaktning. I detta fall skulle det alltså röra sig om klandervärd i levnadssätt på grund av otrohet. Bedömningen vad som anses som klandervärt levnadssätt görs med utgångspunkt i den beskyllde personens omgivning. Uppgiften måste också ses som lämnad i syfte att utsätta dig för andras (dvs. din omgivnings) missaktning för att det ska kunna bedömas som förtal. Alla negativa uppgifter som lämnas om en person utgör inte förtal. En uppgift som visserligen är negativ för den utpekade men avser egenskaper eller gärningar som är vanliga eller endast lite klandervärda faller inte under lagen. I förarbetena sägs att fråga ska vara om en uppgift av allvarligare beskaffenhet. Eftersom det inte framgår av din fråga exakt vilka uppgifter som lämnats kan inget säkert svar ges om det utgör förtal eller ej.

Vidare hålls personen som spred uppgiften inte ansvarig om det kan anses försvarligt att ha lämnat uppgiften. I förarbetena sägs att personer måste kunna dela med sig av saker till nära och anhöriga utan att i lika stor grad behöva lägga band på vad man säger.

Troligen kan inte endast lämnandet av uppgiften att någon har varit otrogen ses som förtal. Tyvärr ger inte lagen några exakta svar och sådana här situationer måste bedömas från fall till fall.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1071)
2020-11-28 Inskränkningar i tryckfriheten
2020-11-28 Är det brottsligt att sprida en dom?
2020-11-28 Hur begär man skadestånd till följd av förtal?
2020-11-28 Kan personal sätta upp bilder i personalrummet på någon som snattar?

Alla besvarade frågor (86590)