FrågaFAMILJERÄTTBodelning03/12/2022

Utgör arv samboegendom?

Hej Lawline! Jag har sökt och frågat sakkunniga men fått olika svar i denna tvistefråga. Kortfattat, står arvsrätten över sambolagen? Bakgrund: Jag och min dåvarande flyttade in i min mammas dödsbo innan lägenheten (bostadsrätt) hade tillfallit mig juridiskt (fanns inget skrivet arv men jag var den enda arvtagaren så det var inget mer med det). Nu kommer frågan, kunde min dåvarande kräva mig på halva lägenhetens värde eller hade arvsrätten skyddat mig ifrån kravet på hälften som sambolagen stipulerar? Om inte finns det någon lag som skyddar tillgångar ifrån sambolagar eller är det avtal emellan paren som gäller? Tacksam för svar :)

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


Av din frågeställning uppfattar jag att du vill ha svar på dessa frågor:

  • Utgör arv samboegendom?
  • Hur kan man reglerar vilken egendom som ska bli föremål för bodelning?

När det kommer till bodelning för sambor är det sambolagen som reglerar detta och det är därför denna som jag kommer att utgå från när jag besvarar de två ovanstående frågeställningarna.


Utgör arv samboegendom?

För att en bodelning överhuvudtaget ska kunna göras krävs det att någon av samborna påkallar att de vill att en bodelning ska genomföras (8 § 1 st sambolagen). En sådan påkallelse måste ha skett inom 1 år från det att samboförhållandet upphörde (8 § 2 st sambolagen).

Om någon påkallar detta och en bodelning ska genomföras så är det bara den så kallade samboegendomen som ska ingå i bodelningen (8 § 1 st sambolagen). Samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag (3 § samboegendom). Ett undantag från att gemensam bostad ska klassas som samboegendom är om ena sambon fått bostaden i arv och det finns ett testamente som säger att denna bostaden inte ska ingå (4 § 3 p. sambolagen). Eftersom det framgår av din frågeställning att det inte fanns något arv skrivet för lägenheten så kan inte detta undantaget bli aktuellt. För ditt fall blir det då intressant att undersöka om lägenheten som du ärvt av din mamma hade kunnat klassas som samboegendom.


För att en bostadsrätt som bara en av samborna äger ska kunna vara sambors gemensamma bostad krävs det att det är avsett för sambornas gemensamma hem (5 § 1 st 3 p. sambolagen). Lägenheten ska alltså ha varit förvärvad i syfte att du och din före detta sambo skulle använda lägenheten gemensamt. När man får en lägenhet i arv kan det oftast inte ses som att man har förvärvat lägenheten för gemensam användning. Däremot, är det troligt att det faktum att du och din före detta sambo bodde tillsammans i lägenheten och faktiskt använde den som ert gemensamma hem till och med innan det att arvskiftet hade genomförts, innebära att lägenheten ändå skulle ha ingått i en bodelning. Det är alltså svårt att ge ett definitivt svar på denna frågan då även finns andra aspekter som kan påverka detta. Exempelvis hur länge du och din före detta sambo bodde i lägenheten innan det att en bodelning skulle göras. Om ni bott i lägenheten i flera år tillsammans är det mer troligt att den skulle ingå i bodelningen än om ni hade bott en väldigt kort tid i den tillsammans. Men det faktum att du och din före detta sambo bodde tillsammans i lägenheten och att ni gjorde detta innan det att arvskiftet faktiskt genomförts talar för att lägenheten skulle ingå i bodelningen, men det är som sagt inte den enda omständigheten som påverkar.


Hur kan man reglerar vilken egendom som ska bli föremål för bodelning?

Som sambor har man möjlighet att avtala bort sambolagens regler vilket gör att samborna själva kan välja vilken egendom som ska ingå i bodelningen. Detta görs genom ett så kallat samboavtal (9 § 1 st sambolagen). För att ett samboavtal ska vara giltigt ska det vara skriftligt och undertecknas av båda samborna (9 § 2 st sambolagen).


Sammanfattning

Det är som sagt svårt att ge ett definitivt svar på om lägenheten efter din mamma skulle ingå i en bodelning eller inte. Men det faktum att ni bott i den tillsammans pekar på att den skulle göra det. För att du och din sambo skulle kunna bestämma själva vilken egendom som skulle ingå i en bodelning hade ni behövt upprätta ett samboavtal mellan er.


Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Elin StaafgårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000