Utgör agerandet ett hemfridsbrott om bostadsrättsföreningen olovligen med hjälp av huvudnyckel bereder sig tillgång till en lägenhet om bostadsrättshavaren är bortrest under en längre period?

FRÅGA
Hej!Jag har vart på semester en längre tid och under denna tid har min bostadsrättsförening använt huvudnyckeln för att gå in i min lägenheten (utan min vetskap) och bytt ut brevinkastet. Är detta hemfridsbrott?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Vi kommer kika närmare på brottsbalken (BrB) och bostadsrättslagen.

Förfarandet är som regel att betrakta som ett eventuellt hemfridsbrott

Den som olovligen går in i din lägenhet riskerar som regel att göra sig skyldig till hemfridsbrott, som du själv är inne på (4 kap. 6 § BrB).

Styrelsen i bostadsrättsföreningar är undantagna i vissa fall

Bostadsrättsföreningen kan, som i ditt fall, vara undantagna från ovannämnda lagregel om de exempelvis behöver gå in i din lägenhet för att se över arbeten eller reparationer som styrelsen ansvarar för eller har rätt att utföra (7 kap. 13 § bostadsrättslagen).

Om styrelsen ansvarar för brevinkasten i bostadsrätterna eller annars har rätt att reparera eller byta ut dessa begår de således inget hemfridsbrott genom att använda huvudnyckeln för att ta sig in i din lägenhet för att åtgärda felet.

Det har inte medfört en större olägenhet än nödvändigt för dig som bostadsrättshavare och det faktum att du varit bortrest under en längre period kan ursäkta varför föreningen berett sig tillträde till din lägenhet. Däremot kan man ställa sig frågan om de inte kunde väntat till dess att de fick tag i dig. Ett trasigt brevinkast borde inte vara en akut angelägenhet.

Däremot är denna rätt som ovan antytt inskränkt, varför det inte utan mer ingående uppgifter i ärendet går att utesluta att ett brott är begånget när de berett sig tillträde till din lägenhet utan att först försöka få tag i dig eller åtminstone på något sätt meddela dig. Det är åtminstone olämpligt att förfara på detta sätt.

Mitt råd

Jag förstår att det kan kännas obehagligt att ha folk springandes i din lägenhet utan din vetskap.

Jag rekommenderar dig främst att kolla igenom vad som står i bostadsrättsföreningens stadgar för att se vad de har rätt och inte rätt att göra.

I andra hand tycker jag att du kan ta upp detta med föreningen och se om ni inte kan komma fram till en lösning som passar er båda.

Om du är orolig för att ett brott är begånget kan du också alltid vända dig till Polismyndigheten, som är skyldiga att utreda alla eventuella brott och kan ge dig råd om hur du bör gå vidare med ärendet.

Jag hoppas att det löser sig för dig, och önskar dig en fortsatt fin dag!

Med vänliga hälsningar,

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1018)
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot
2020-09-14 När aktualiseras hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (84197)