Utger sig för att vara en annan person på internet

Är det olagligt att utge sig från att vara en icke existerande person på nätet och ta emot gåvor i form av pengar?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fundering! Jag skall inledningsvis klargöra att omständigheterna är något knapphändiga men jag skall försöka klargöra rättsområdet så gott som möjligt. Förenklat sätt är det inte brottsligt att endast uppge sig (i exempelvis en chatt) att vara en påhittad person på internet. Men med det sagt måste jag ändå lyfta fram en viss komplexitet i frågan eftersom det finns flertal aspekter att ta hänsyn till. Skulle du exempelvis använda någon annans profilbild för din påhittade person kan du bl.a. göra dig skyldig till upphovsrättsintrång, och/eller olovlig identitetsanvädning, möjligtvis även förtal. 


Nu skall jag även lägga till den omständigheten att motta gåvor i form av pengar genom aliaset. Detta förfarandet kommer troligtvis utgöra bedrägeri. Med bedrägeri avses att någon med vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, se 9 kap. 1 § brottsbalken. Det går alltså att utläsa tre krav för att ett agerande ska klassas som bedrägeri: 1) vilseledande, 2) orsakssamband och 3) förmögenhetsöverföring.


Med första rekvisitet "vilseledande" (kravet) menas att gärningsmannen vilseleder offret genom att ge denne en felaktiguppfattning om något. Vilseledandet kan ske på olika sätt. Det kan t.ex. ske genom att gärningsmannen lämnar en osann uppgift. I detta fallet är det något knapphändiga omständigheter, men utifrån frågan tolkar jag det som att personen skulle utge fler falska uppgifter bortsett från namn. Det är alltså ett vilseledande som föranleder att motparten ger en gåva (i form av pengar) som i sig leder till vinning för gärningsmannen och skada för offret. 


Det ska även finnas ett direkt samband med andra ord det ska föreligga ett orsaksförhållande mellan vilseledandet och handlingen/underlåtenheten. Skulle handlingen eller underlåtenheten företagits även om man inte hade blivit vilseledd föreligger ingen kausalitetssamband mellan vilseledandet och disposition. I sådant fall föreligger inte brottsförutsättningarna för bedrägeri. Med andra ord skulle personen fortfarande överfört pengarna som gåva om dessa falska uppgifter inte givits utgör det inte brottet bedrägeri. Detta går inte att uttala sig specifikt om i detta fall då det saknas sådana omständigheter och är en situation till situation bedömning. 


Jag skulle således dra slutsatsen att detta är ett mycket riskabelt handlande då det ligger i farozonen för att utgöra ett flertal brott. 


Hoppas du fick svar på din fråga och om inte är du varmt välkommen att ställa en ny!


Vänligen,  


Melina PapadopoulosRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”