Utge sig för att vara någon annan på sociala medier

FRÅGA
Jag vet inte om detta jag gjort är något som gör att jag kan få fängelse. Jag har använt en persons bilder och låtsats vara personen på instagram och snap. Har enbart tagit bilderna, aldrig använt hela personens namn eller tagit personens personuppgifter och dylikt. Inte heller bett andra om pengar osv. Personen vet vem jag är. Och säger att hen ska polisanmäla mig. Det jag undrar är om polisen kommer göra något?? Är fruktansvärt orolig då jag gjort ett jävla misstag.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Brottet som kan komma i fråga är "olovlig identitetsanvändning" 4 kap 6 b para. BrB. Bedrägeri verkar inte aktuellt då du säger att du inte försökt tillskansa dig pengar. Brottet olovlig identitetsanvändning innebär att någon olovligen använder annans identitetsuppgifter och utger sig för att vara den personen och därigenom orsakar skada eller olägenhet. Det kan ge böter eller fängelse i högst 2 år beroende på hur grovt brottet är.

Brottet innefattar användning av namn, personnummer, födelsedatum, e-post, bilder, alias m.m. Det kan alltså räcka med att du använt bilder och förnamn/smeknamn/alias. Det som spelar roll är om uppgifterna räcker för att identifiera en person.

Sedan ska även detta ge upphov till skada eller olägenhet för personen i fråga, med skada menas ekonomisk skada och med olägenhet menas obehag eller nackdel. I detta fallet är olägenhet det troliga valet om personen vill gå vidare med ärendet. I förarbetena till lagen anges att enbart skapandet av ett sådant konto på sociala medier kan medföra utsatthet och obehag, då det används av stor andel av alla i dagens samhälle. Olägenhet kan även föreligga då man kommenterar saker i den andre personens namn på sociala medier där andra kan se.

För att du ska kunna dömas krävs vidare att du har uppsåt till dina gärningar, alltså gjort det medvetet. Du verkar varit medveten men nu ångrar dig. Ditt fall kommer troligen stanna på böternivå om ärendet skulle gå vidare utifrån den information du angett, det är endast de grövsta fallen som orsakat omfattande skada eller olägenhet som kan ge fängelse.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll