Utgår kränkningsersättning till polisman om man bitit och slagit denne?

FRÅGA
Om man är misstänkt för våld mot tjänsteman där man bitit polisman och utdelat ett knytnävslag vad kan man förvänta sig att betala i skadestånd då?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om kränkningsersättning

Den ersättning som aktualiseras i förevarande fall är så kallad kränkningsersättning (2 kap. 3 § skadeståndslagen). För att denna typ av ersättning ska utgå krävs det att någon allvarligt kränker någon annan genom brott.

I rättspraxis har domstolarna varit obenägna att tillerkänna personer från vissa yrkesgruper kränkningsersättning, däribland polismän, eftersom de har anledning att förvänta sig vissa angrepp i sin yrkesutövning och därav anses de ha beredskap för att hantera kränkningar i viss utsträckning.

Bedömningen i ditt fall

I rättspraxis har det visat sig vara svårt för poliser att få kränkningsersättning för knytnävesslag (se bland annat Svea hovrätt, 9 mars 2017, mål B 9370-16). I det fallet utdelade den tilltalade slag mot polismannens ansikte/huvud, men inget skadestånd utgick. Jag har därför svårt att se att någon kränkningsersättning skulle utgå för knytnävesslaget.

Vad gäller frågan om kränkningsersättning kommer utgå för bettet är den svårare att svara på. I rättspraxis är det svårt att urskilja någon tydlig linje, eftersom bedömningen är så pass beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Om bettet inte trängde igenom huden eller förstärktes av ett hot har jag dock svårt att se att kränkningsersättning skulle kunna utgå.

Om du önskar ett tydligare svar

Eftersom du i din fråga inte redogjort för omständigheterna kring händelsen är det svårt att uttala sig om bedömningen i ditt fall. För det fall du vill ha ett tydligare svar behöver du återkomma till oss med mer information om den aktuella händelsen. Antingen kontaktar du oss på telefonnummer 08-533 300 04 eller så skickar du in en ny fråga på vår hemsida.

Vänligen,

Oscar Stenmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av brott (201)
2021-12-27 Vad uppgår kränkningsersättningen till vid olaga hot?
2021-11-15 Vart ska målsägande vända sig för att få sitt skadestånd?
2021-11-15 Kan man få hjälp av någon myndighet för att betala ett skadestånd?
2021-08-17 Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott

Alla besvarade frågor (98481)