Utfående av köpt och betald egendom

FRÅGA
Hej! Min sambo köpte en dyr jacka av en privatperson genom hemsidan Tradera. Sambon valde att betala i förskott och säljaren verkar inte skicka jackan. Vad kan min sambo göra och vem kan hon vända sig till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du beskriver det har din sambo ingått ett avtal om köp (av jackan) med en person. Då din sambo har presterat sin del av avtalet (förutsatt att betalning var den enda avtalade prestationen) är det nu upp till motparten att prestera sin del (utgivandet av jackan). Din sambo har således rätt till jackan. Det finns ett par olika sätt på vilka din sambo kan få jackan. Det första är såklart att prata med motparten och be denne skicka jackan. Funkar inte detta återstår i princip två möjligheter. Det ena är att skicka in en stämningsansökan till domstolen och på så sätt kräva att domstolen ska ålägga motparten att ge ut jackan. Ett sådant förfarande framstår dock inte så åtråvärt främst med hänsyn till att det kostar pengar och är tidskrävande. Ett mindre ingripande alternativ är att vända sig till Kronofogdemyndigheten (KFM). Genom att ansöka om vanlig handräckning hos KFM kan KFM (om motparten inte bestrider att denne är skyldig att utge jackan) ålägga denne att utge jackan och även verkställa denna skyldigheten. Bestämmelser om detta finns i lagen om betalningsföreläggande och handräckning, se särskilt 1, 3 och 42 §§. Regler för hur en sådan ansökan ska utformas finns i samma lag.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (491)
2021-01-20 Utebliven återbetalning - vad kan jag göra?
2021-01-18 Jag har gett mitt barn en bil, kan Kronofogden utmäta den?
2021-01-18 Hur får jag bort någon annans lösa egendom från min fastighet?
2020-12-17 Hur får jag tillbaka pengar som lånats ut?

Alla besvarade frågor (88300)