Utebliven namnteckning kan ge bot och fråntaget färdbevis.

Om en ungdom har busskort men glömt skriva sitt namn på baksidan, kan denna person då dömas att betala 1000 kr och dessutom bli fråntaget sitt busskort?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din mycket aktuella fråga.

Kontrollerna av färdbevis verkar avsevärt ha skärps inom kollektivtrafiken till många resenärers förvirring och fasa. Vi läser om små barn som får stå kvar på hållplatsen då färdbeviset inte kunna godkännas och resenärer som drabbas av stora böter p g a ogiltiga färdbevis.

Kontrollanten har rätt att kräva av resenären att denne kan styrka att färdbeviset tillhör honom/henne. Det ska stå namn på busskortet och legitimation kan vara nödvändigt. Många skolor utfärdar ett intyg (papperslapp) från skolan till eleven att busskortet tillhör en viss elev. Många barn och ungdomar har nämligen inte id-kort ännu.

Den som inte har en namnteckning på sitt färdbevis/busskort och inte heller kan visa vem kortet tillhör, då kortet är personligt, kan få en bot på runt 1000 kr. Summan för boten kan nog vara lite olika beroende på sträckan och kostnaden för kortet.

Om kontrollanten misstänker att resenären inte har sitt egna kort utan att färdbeviset faktiskt tillhör någon annan så kan kortet beslagtas. Det kan sedan återfås mot att kortets ägare legitimerar sig, eller enklare att resenären beställer ett nytt kort som skickas hem till rätt resenär. I detta fall blir det väl skolan som får hjälpa till om en ungdom mister kortet, om det utfärdats av skolan som sagt.

Bot kan dock dessvärre utfärdas för ogiltigt färdbevis, att t ex bussbiljetten inte gäller för resan, men även fråntagande av färdbeviset kan göras om det föreligger misstanke om att färdbeviset tillhör någon annan.

Hoppas du fått svar på din fråga

Jennie NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning