Utebliven lön i 2 månader, kan jag avsluta min anställnings trots att min arbetsgivare vägrar?

FRÅGA
Jag har en arbetsgivare som inte betalat ut lön i 2 månader, nu vill jag bli uppsagd men han vägrar.Vad ska jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår att du befinner dig i en väldigt jobbig situation och kommer därför göra mitt bästa för att hjälpa dig!

För att finna svar på din fråga måste vi bege oss in i lag om anställningsskydd (LAS) och kika.

Du får lov att säga upp dig och på så sätt frånträda din anställning med en omedelbar verkan om det är så att din arbetsgivare väsentligen åsidosätter sina åligganden mot dig (4 § stycke 3 LAS). Ett åsidosättande som är i väsentlig mån kan vara att arbetsgivaren inte betalar lönen under en icke oväsentlig tid. Att detta skulle vara två månader är mycket möjligt men en bedömning huruvida det är oväsentlig tid eller inte behöver genomföras i det enskilda fallet. En sådan bedömning kräver dock en mer nyanserad bild än vad jag har fått i frågan. Men att lönen har uteblivit i 2 månader bör tyda på att arbetsgivaren väsentligen har åsidosatt sina åligganden.

Om det är så att du tillhör facket rekommenderar jag dig även varmt att ta ditt ärende till fackförbundet för hjälp i ärendet där de också kan hjälpa dig med påtryckningar på din arbetsgivare.

Jag hoppas nu att jag har kunnat hjälpa dig och att det löser sig för dig! Lycka till och tveka inte på att ställa ytterligare en fråga om det uppkommer fler funderingar.

Vänligen,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?