Utebliven lön - får man säga upp sig med omedelbar verkan?

FRÅGA
Hej! Min arbetsgivare betalar inte full lön i enlighet med det som står på anställningsavtal! Två månader i sträck betalar han 66%av min lön. Har jag laga skäl att säga upp mig med omedelbar verkan?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som besvarar din fråga återfinns i Lag om anställningsskydd (LAS).

En arbetstagare får lov att säga upp sig med omedelbar verkan, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Ett exempel på det kan vara om arbetsgivaren dröjer med att betala ut lön under en inte obetydlig tid (4 § 3 st. LAS). Det finns ingen exakt tidsgräns utan bedömningen får göras i det enskilda fallet. Två månader bör dock vara tillräckligt.

Om du är fackligt organiserad rekommenderar jag dig att ta kontakt med ditt fackförbund för juridisk hjälp och eventuella påtryckningar för att få din lön.

För att sammanfatta kort kan du säga upp dig med omedelbar verkan. Om lönen inte bara är försenad med någon enstaka dag behöver du inte arbeta under uppsägningstiden. Du kan i sådana fall säga upp dig med omedelbar verkan!

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82647)