Utebliven betalning av skuld

2017-02-16 i Skuld
FRÅGA
Hej, jag har sålt en personbil till en bilhandlare. 20170301 har ännu ej fått betalt. avtalat var att mina pengar skulle sättas in på mitt konto med en fördröjning av max 3 arbetsdagar. har påtalat utebliven betalning till bilhandlaren vid upprepade tillfällen. han har då lovat att åtgärda detta. har även sagt att han måste sälja lite bilar för att jag ska få min betalning.alltså påstår han att han inte har pengar att ge mig..bilen han köpte av mig är redan såld vidare.Jag har skriftligt säljkontrakt , samt ett skrivet intyg där han lovar att betala mig 23/1-17 men inte då!! Tacksam för tips om hur jag bör gå vidare för att kunna kräva mina pengar?? Men Vänlig Hälsning Jan Nydén
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I första hand rekommenderar vi att du pratar med bilhandlaren igen för att se om ni kan komma överens om hur betalningen ska gå till. Om du fortfarande inte får betalt så finns det en möjlighet att ta hjälp av kronofogdemyndigheten (KFM).

När en skuld är förfallen till betalning kan du ansöka om betalningsföreläggande hos KFM. Detta regleras i 2 § Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH).

När du har skickat in ansökan om betalningsföreläggande till KFM kommer de att skicka ett brev, ett föreläggande, till bilhandlaren vilket fungerar som en uppmaning att betala skulden (se 29 § LBH). Tillsammans med brevet finns ett delgivningskvitto, vilket ska skrivas under av bilhandlaren och skickas tillbaka till KFM, som ett bevis på att brevet nått denne.

Bilhandlaren har då en möjlighet att invända mot skulden (se 31 § LBH). I det fallet får du välja om din ansökan ska sändas vidare och handläggas av domstol, eller om KFM ska avskriva målet (se 33 § LBH).

Hör bilhandlaren varken av sig till KFM med ett bestridande, eller betalar skulden, efter att ha blivit delgiven brevet, kommer KFM meddela utslag om betalningsföreläggande där KFM förpliktar bilhandlaren att betala till dig (se 42 § LBH). När KFM meddelat ett utslag om betalningsföreläggande är huvudregeln att skulden automatiskt går vidare till verkställighet. Det innebär att KFM börjar arbeta med att driva in skulden, se 3 kap. 11 § Utsökningsbalken (1981:774).

Viktigt att tänka på är att KFM tar ut en ansökningsavgift vid ansökan om betalningsföreläggande. I det fall KFM meddelar utslag om betalningsföreläggande och börjar driva in skulden, tillkommer ytterligare en kostnad. Se KFM:s hemsida för aktuella belopp. Dessa avgifter kan du dock kräva betalt för av bilhandlaren (se 17 § samt 46 § LBH).

Du hittar mer information om tillvägagångssätt och blankett för ansökan på kronofogdemyndighetens hemsida. https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html

Hoppas det är en hjälp på vägen, lycka till!

Linnéa Lindström, Beatrice Olsson och Alexandra Selander

JR Umeå
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (512)
2021-08-31 Kan man skriva ett juridiskt bindande dokument där det står tydligt att någon ska betala mig pengar varje månad?
2021-08-26 Kan jag behöva betala en annans skuld?
2021-08-17 När blir en skuld till?
2021-08-04 Vad händer med det gemensamma lånet när min make avlider?

Alla besvarade frågor (95792)