Utdrag ur belastningsregister och gallringstid

2020-09-25 i Polis
FRÅGA
Hur får jag veta hur många prickar jag har och hur många år det dröjer innan det är borta
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polismyndighetens belastningsregister
När en person blir dömd för ett brott så registreras detta i polisens belastningsregister. Registret innehåller uppgifter om brottet som är begånget och påföljden för detta (jfr 3 § lagen om belastningsregister). Det brukar i vardagligt tal kallas för att få "en prick" i registret.

För att en person ska kunna bli dömd för ett brott och därmed få en s.k prick i registret förutsätter det att denne varit straffmyndig vid tiden för brottet, det vill säga över 15 år (jfr 1 kap. 6 § brottsbalken).

Kontrollera uppgifter i belastningsregistret
För att kontrollera och se vilka eventuella uppgifter som finns om dig i belastningsregistret, kan du begära ett utdrag. En enskild person har nämligen rätt att på begäran skriftligen ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv (9 § första stycket 1 lagen om belastningsregister).

Uppgifterna ska lämnas utan avgift en gång per kalenderår (9 § första stycket 3 lagen om belastningsregister). Blankett för att göra en begäran om uppgifter ur registret återfinns på polismyndighetens hemsida här.

Tid för gallring av uppgifter
Gallring innebär att uppgifterna som finns i belastningsregistret förstörs. Tidpunkten för när en uppgift om ett begånget brott ("prick") tas bort från belastningsregistret beror på vilken påföljd man har blivit dömd till. Åldern på den dömde har även en inverkan på gallringstiden. Om uppgiften i registret avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten, är gallringstiden i vissa fall fem år istället för tio år (jfr 17 § lagen om belastningsregister).

Jag vill även belysa att om det före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret, kommer uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).

Sammanfattningsvis, kan du begära ett registerutdrag för att kontrollera vilka eventuella uppgifter som finns om dig i belastningsregistret. Eftersom du inte har angivit vilken påföljd det rör sig om och åldern vid brottets inträffande, kan jag tyvärr inte besvara när uppgiften kommer att gallras. Det är emellertid som utgångspunkt efter fem eller tio år som en uppgift om ett begånget brott gallras.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (327)
2021-04-05 Kan man kräva att en polis ska identifiera sig?
2021-04-03 Får polisen öppna mina brev?
2021-03-28 Polisens och åklagarens rätt att begära ut sekretessbelagda bankuppgifter?
2021-03-27 Får en polis ur tjänst ingripa?

Alla besvarade frågor (91132)