FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/06/2022

Urkundsförfalskning vid mottagande av paket

Min arbetsgivare hotar/skrämmer med att vi kan få fängelse om vi vid en paketleverans skulle signera själva. Förstår att det inte är lämpligt men hur är det om mottagaren begär att man faktiskt skall skriva hens namn eller att man skriver något helt annat än mottagarens namn. Räknas dessa exempel ändå som urkundsförfalskning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar huruvida det kan anses vara urkundsförfalskning att signera en paketleverans med din chefs signatur.

Den kriminaliserade gärningen
Urkundsförfalskning regleras i 14 kap 1 § brottsbalken. För att en gärning ska falla under urkundsförfalskning måste gärningsmannen ha framställt en urkund, gärningsmannen måste sakna behörighet till att framställa urkunden och detta måste innebära en fara i bevishänseende. En handling är en urkund om den har originalkaraktär, förmedlar tydlig information och kan användas som bevis.

Är detta en urkund?
Först måste man fråga sig om signaturen som lämnats är en urkund. Eftersom signaturen inhämtas av postföretaget direkt och avses användas som bevis för att paketet har kommit fram till rätt person kan handlingen vara en urkund. Det krävs dock att handlingen förmedlar någon bestämd information. Är det bara en namnteckning på en handdator borde det inte kunna anses vara en urkund. Är det ett dokument där mottagaren intygar att paketet har kommit fram kan det röra sig om en urkund.

Om det är en urkund så är det nog ett brott, men det är nog inte en urkund
Är handlingen utformad tillräckligt konkret och anses vara en urkund så är nog rekvisiten som krävs för urkundsförfalskning uppfyllda. Att skriva en annan persons namn innebär i regel fara i bevishänseende eftersom signaturen kan tas för äkta och kan användas som bevis för att paketet överlämnats till rätt person.

Det som är avgörande i ditt fall borde vara hur signaturen har lämnats och om den kan anses vara en urkund alls, är det inte en urkund så kan det inte vara en urkundsförfalskning.

Hälsning,

Egil SellgrenRådgivare