Urkundsförfalskning.

2020-02-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej ,Mitt ex fru har falskast mitt namnteckning för skilsmässa sedan 2016 , och jag har upptäckt den före 4 månader sen . Är den brotts eller ? Vad komma hända om jag göra polisanmälan henne ? Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har förstått din fråga rätt så är du alltså intresserad av att veta huruvida det din ex-fru har gjort är ett brott eller inte, samt vad som kommer att hända om du polisanmäler henne.

Brott?

Situationen att förfalska någon annans namnteckning regleras i brottsbalken (BrB) 14 kap, 1 § och kallas för urkundsförfalskning. Det är alltså ett brott att obehörigen skriva eller på liknande sätt ange annans namn och på så sätt ge upphov till att urkunden ser ut att komma från någon annan än den verkliga utställaren.

Då jag inte känner till det faktiska händelseförloppet blir det givetvis svårt för mig att ge ett bestämt svar på om detta utgör brott eller inte. Men om din ex-fru utan din tillåtelse faktiskt har skrivit under med ditt namn i ett dokument så kan man argumentera för att detta kan utgöra urkundsförfalskning av normalgraden enligt BrB 14 kap, 1 §. En ytterligare förutsättning för att hennes handlande ska vara brottsligt är att hon har begått gärningen med uppsåt enligt BrB 1 kap, 2 §. Gravt förenklat kan man säga att din ex-fru ska ha varit medveten om att hon bl.a. inte hade din tillåtelse att ange din namnteckning och att hon genom sitt handlande framställde en falsk urkund i och med undertecknandet av ditt namn.

Vad kan hända om du polisanmäler henne?

Om du polisanmäler henne är det troligt att polisen enligt rättegångsbalken (RB) 23 kap, 1 § kommer att inleda en förundersökning. Under en förundersökning ska polisen utreda vem som skäligen kan tänkas misstänkas för brottet, om tillräckliga skäl för åtal föreligger och förbereda ärendet säkra bevisning som kan presenteras vid en domstolsförhandling (se RB 23 kap 2 §). En åklagare ska sedan bedöma om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal i en domstol eller, om din ex-fru erkänner och hennes gärning bedöms vara mindre allvarlig, så kan åklagaren själv utdöma genom ett strafföreläggande utdöma böter. Då blir det ingen rättegång.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har förstått din fråga rätt så är du alltså intresserad av att veta huruvida det din ex-fru har gjort är ett brott eller inte, samt vad som kommer att hända om du polisanmäler henne.

Brott?

Situationen att förfalska någon annans namnteckning regleras i brottsbalken (BrB) 14 kap, 1 § och kallas för urkundsförfalskning. Det är alltså ett brott att obehörigen skriva eller på liknande sätt ange annans namn och på så sätt ge upphov till att urkunden ser ut att komma från någon annan än den verkliga utställaren.

Då jag inte känner till det faktiska händelseförloppet blir det givetvis svårt för mig att ge ett bestämt svar på om detta utgör brott eller inte. Men om din ex-fru utan din tillåtelse faktiskt har skrivit under med ditt namn i ett dokument så kan man argumentera för att detta kan utgöra urkundsförfalskning av normalgraden enligt BrB 14 kap, 1 §. En ytterligare förutsättning för att hennes handlande ska vara brottsligt är att hon har begått gärningen med uppsåt enligt BrB 1 kap, 2 §. Gravt förenklat kan man säga att din ex-fru ska ha varit medveten om att hon bl.a. inte hade din tillåtelse att ange din namnteckning och att hon genom sitt handlande framställde en falsk urkund i och med undertecknandet av ditt namn.

Vad kan hända om du polisanmäler henne?

Om du polisanmäler henne är det troligt att polisen enligt rättegångsbalken (RB) 23 kap, 1 § kommer att inleda en förundersökning. Under en förundersökning ska polisen utreda vem som skäligen kan tänkas misstänkas för brottet, om tillräckliga skäl för åtal föreligger och förbereda ärendet säkra bevisning som kan presenteras vid en domstolsförhandling (se RB 23 kap 2 §). En åklagare ska sedan bedöma om det finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal i en domstol eller, om din ex-fru erkänner och hennes gärning bedöms vara mindre allvarlig, så kan åklagaren själv utdöma genom ett strafföreläggande utdöma böter. Då blir det ingen rättegång.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Sandra Kjellberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2438)
2020-09-20 Är det olagligt att ljuga om sin ålder
2020-09-20 Får man ha med sig vassa föremål som saxar in på ett bibliotek?
2020-09-19 Vad är straffvarning?
2020-09-18 Uppvisat kompis legitimation vid nattklubb: missbruk av urkund.

Alla besvarade frågor (84206)