FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott17/02/2019

Uppvisar straffbara värden för rattfylla, har det någon betydelse om dessa värden syns på utandningsprov eller blodprov?

Hej. Blivit tagen för grov rattfylla men inget blodprov togs men däremot utandningsprov. Har det någon betydelse?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida det har någon betydelse om du blivit ertappad för drograttfylla med hjälp av utandningsprov eller blodprov.

Polisen kan använda sig av alkoholutandningsprov men även av blodprov som kan visa en påverkan av både alkohol och narkotika. Nedan förklaras förfaranden för dessa prov.

Alkoholutandningsprov

Första steget i en trafiknykterhetskontroll är att bilföraren får blåsa i ett handhållet sållnings-instrument som ger utslag om alkoholhalten i utandningsluften. Resultatet redovisas endast som "Pos" respektive "Neg". Sållningsprov får utföras utan misstanke om brott och många trafikkontroller är speciellt inriktade på nykterhetskontroll, 2 § i lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov. Om sållningsprovet ger positivt utslag är nästa steg att den misstänkte erbjuds att lämna ett utandningsprov i ett bevisinstrument. Föraren ska då blåsa två gånger med högst 10 minuters mellanrum. Från de båda delproven beräknas ett medelvärde och från detta görs ett säkerhetsavdrag innan resultatet redovisas.

Blodprov

Blodprov tas på de som vägrar blåsa eller misstänks för drograttfylleri. Att tvingas lämna blodprov är en tvångsåtgärd som kallas kroppsbesiktning, se 28 kap 12 § rättegångsbalken. Inom begreppet kroppsbesiktning ryms även bl.a. att ta urinprov, salivprov och hårprov. Kroppsbesiktning är en åtgärd som polisen kan vidta under en brottsutredning på en person som är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa. Då ändamålet med ett påtvingat blodprov som en del av en kroppsbesiktning ofta är att klarlägga om den misstänkte är påverkad av alkohol eller narkotika får blodprov tas på den som är skyldig att lämna ett alkoholutandningsprov enligt 2 § även om det inte finns förutsättningar för det enligt 28 kap. 12 § rättegångsbalken. Detta gäller dock enbart om han eller hon vägrar att medverka till alkoholutandningsprov eller inte kan lämna sådant prov på grund av att han eller hon varit inblandad i en trafikolycka.

Har det någon betydelse vilket test som visat straffbara värden?

När det gäller din fråga om detta har någon betydelse så är det kortfattade svaret nej. De olika proverna är bara två olika sätt för polisen att styrka att brott har begåtts.Skulle frågan handlat om drograttfylla hade däremot ett blodprov varit nödvändigt för att fastställa huruvida brott har förekommit.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning

Christoffer ThorellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo