FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis21/05/2015

Uppvisande av polislegitimation

Vad jag förstår har en polis ingen reglerad skyldighet att visa sin polislegitimation vid efterfrågan. Hur kan jag då vara säker på att det är en äkta polis? Uniformer är ju hur lätt som helst att få tag på. Känns inte så rättssäkert..

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 11 § polisförordningen ska en polisman under tjänstgöring kunna legitimera sig med tjänstekort för polisman, alltså med sin polislegitimation, om det inte finns särskilda skäl som talar mot det.

Det finns dock ingen lagstadgad regel som säger att en polis är skyldig att uppvisa polislegitimationen om någon ber om det. Däremot kan man i 10 § polisförordningen se att det stadgas att anställda vid Polismyndigheten ska i kontakter med allmänheten agera så hänsynsfullt som möjligt, visa behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende. I detta skulle man kunna tolka in att en polisman borde uppvisa legitimation när någon ber om det. Nämnas ska dock att det såklart blir avgörande i det enskilda fallet.

Det finns även uttalanden från justitieombudsmannen som säger att en polis i princip är skyldig att lämna erforderliga uppgifter för att styrka sin ställning som polis.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Emma RagnarssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo