Uppspelning av samtal

Kan man få ett mobilsamtal uppspelat i efterhand om båda parter är överens om att det sker ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Svaret på den fråga du ställt beror delvis på sådant som ligger utanför juridiken eftersom att frågan om ett samtal kan spelas upp är beroende av praktiska frågor såsom om samtalet spelats in, hur samtalet i sådana fall sparats och liknande . Om samtalet inte spelats in är svaret beroende på om samtalet kan återskapas eller inte. För att få svar på sådana praktiska frågor måste jag hänvisa dig till eventuell operatör eller liknande. Jag ska dock redogöra för dig om reglerna kring inspelning av samtal eftersom att detta är den juridiska delen i din frågeställning.

Enligt 4:9a Brottsbalken är det brottsligt i hemlighet olovligen ( det vill säga utan samtycke) avlyssna eller uppta tal i enrum eller samtal mellan andra. Att spela in eller avlyssna samtal mellan sig själv och annan utgör alltså inte ett brott. Det är själva inspelningen (upptagningen) eller avlyssningen som är kriminaliserad av bestämmelsen och inte eventuell uppspelning.

Sammanfattningsvis får du, enligt lag, spela in samtal mellan dig själv och annan och även spela upp detta. Du får även spela upp samtal mellan andra men du får inte utan samtycke spela in (eller avlyssna) samtal mellan andra. När det gäller frågan om du kan få ett samtal uppspelat i efterhand är detta, som jag nämnt ovan, en praktisk fråga.

Vänligen,

Matilda CroneRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”