Uppskovsbelopp vid köp av gemensam bostad

2014-09-17 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
A säljer sin bostadsrätt med ca 700 000 i vinst som hon begär uppskov med. B säljer sin bostadsrätt och gör en vinst med 2.300 000. Han begär uppskov med 1.450 000. De köper en gemensam bostadsrätt för 4.750 000 där de lägger in sina respektive uppskov och tar upp lån för det som fattas. Går det ? Vad händer när den nya gemensamma lägenheten ska säljas den bär ju då ett uppskovsbelopp på 2.150 000 även om det är fördelat på 2 sambor . Följer uppskovet person? Kunde de i praktiken ha lagt in varsitt maximalt uppskovsbelopp i ny gemensam bostad om de haft så stora vinster på sina respektive försäljningar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regleringen kring skatter och uppskov hittar man i Inkomstskattelagen(IL)kapitel 47, se här.

När två personer sålt sina ursprungliga privatbostäder med vinst, som i detta fallet, så aktualiseras uppskovsreglerna. Uppskovet ger en möjlighet att skjuta upp beskattningen av vinsten och man får istället ta upp en årlig schablonintäckt(47:11 b).

Förutsättningarna för att få uppskov är att man köpt eller tänkt köpa en ersättningsbostad och att både den ursprungliga samt den nya bostaden är en permanentbostad. Med permanentbostad menas att man varit eller kommer vara bosatt där och inte bara har det som fritidsboende(47:2,3). Lagen uppställer även ytterligare krav på vilken slags bostad man sålt(ursprungsbostad)samt ersätter den med(ersättningsbostad), se 47:3-5.

Lagen reglerar i 47:7 hur man ska beräkna uppskovsbeloppet men eftersom din fråga inte gällde detta så går jag inte in på det här. Mer information kring detta hittar du på skatteverkets hemsida.

Minsta uppskovsbelopp är som regel 50 000 kr och det högsta är 1 450 000 kr(47:6 och 7 stycke 2). Takbeloppet gäller hela bostaden så får man ta parternas andel av de sålda bostäderna gånger 1 450 000 kr(47:7 stycke 2). Om exempelvis A och B äger hälften var av den sålda bostaden så kan de maximalt få uppskov med 725 000 kronor vardera(50 procent * 1 450 000). Om parterna, som i ditt exempel, äger alla andelar i sina respektive sålda lägenheter så kan de maximalt få 1 450 000 kr var i uppskov.

Av den del som överstiger uppskovstaket, måste 22/30 beskattas som en kapitalvinst och där är skattesatsen 30 procent(47:18 och 65:7).

Om de längre fram säljer den nya bostaden så ska uppskovsbeloppet som löper på vardera part återföras till beskattning(47:11).

Om jag ska sammanfatta mitt svar så kan vardera part bara få ett uppskov med sin andel av den sålda bostaden gånger 1 450 000 kr eftersom det maximala uppskovsbeloppet är 1 450 000 kr för bostaden. Den del som överstiger uppskovsbeloppet måste beskattas till 22/30.  Vid en senare försäljning så återförs vardera parts uppskovsbelopp till beskattning. A och B får båda en årlig schablonintäckt som är 1,67 % av uppskovsbeloppets storlek.

Hoppas du fick svar på dina frågor och tveka inte att höra av dig igen!

Mvh

Cornelia Göransson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?