Uppskovsavdrag vid förvärv av tomt?

Hej,

Jag och min man sålde vår bostadsrätt i mars 2021. Som vi förstår det kan vi få uppskov på vinsten om vi köper en ny bostad innan den 31:e December 2022 och flyttar in senast i början av maj 2023. Men Vi tittar nu på att köpa en tomt och att sedan bygga på den tomten. Finns det andra regler då? Det tar ju längre tid att bygga ett hus än att köpa ett befintligt och flytta in i. Vår nya bostad (det nybyggda huset) kommer ju inte hinna bli klart så vi kan flytta in innan Maj 2023.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning

Om jag förstår din fråga rätt undrar du om du kan beviljas uppskov med kapitalbeskattning hänförlig till den sålda bostadsrätten om ni köper tomten. Svaret på din fråga återfinns i 47 kap. inkomstskattelagen (IL).

Några allmänna regler om uppskov

För att beviljas uppskov med beskattningen krävs dels att den skattskyldige tar upp kapitalbeskattning på grund av avyttring som omfattar en s.k ursprungsbostad, har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad och har bosatt eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden (47 kap. 2 § IL). En ersättningsbostad är typiskt sett ett småhus/bostadsrätt, men kan även vara en tomt där avsikten är att man ska bygga en bostad (47 kap. 5 § IL). Vidare krävs också att ersättningsbostaden förvärvas under en viss tidsgräns, nämligen tidigast året före det år ursprungsbostaden avyttras och senast året efter det år då ursprungsbostaden avyttras (47 kap. 5 a § IL).

Det finns två former av uppskov som kan beviljas, antingen slutligt uppskov eller preliminärt uppskov. För att slutligt uppskov ska beviljas krävs att den skattskyldige förvärvar en ersättningsbostad samma år och bosätter sig i den senast 2 maj nästkommande år (47 kap. 7 § IL). Om inte dessa krav uppfylls kan preliminärt uppskov beviljas (47 kap. 8 § IL). Ett preliminärt uppskov deklareras det år försäljningen av ursprungsbostaden ska deklareras, det vill säga året efter försäljningen. Det preliminära uppskovet gäller ett år och ska återföras till beskattning året därå, såvida inte kraven för slutligt uppskov är uppfyllda (47 kap. 9 § IL). Med andra ord, det preliminära uppskovet måste omvandlas till ett slutligt uppskov i deklarationen vilket förutsätter att kraven för slutligt uppskov uppfylls, i annat fall måste det preliminära uppskovsbeloppet beskattas (i ditt fall beskattningsåret 2023).

Min bedömning i ditt fall

Du har förstått rätt i det att du måste förvärva en ersättningsbostad under 2022 och bosätta dig innan 2 maj 2023. Visserligen kan en tomt utgöra en ersättningsbostad, men kravet om bosättning gäller alltjämt. Med bosättning avses enligt förarbetena till lagen att den skattskyldige i vanlig mening flyttar in i den nya bostaden. Svaret på din fråga är således nej, det finns inte andra regler för förvärv av tomt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Adam FymanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Uppskovsavdrag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000