Uppskovsavdrag

2017-09-11 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Hej, jag säljer en bostad i sep. 2017 och vill göra uppskov på vinsten. Kommer att köpa ett "tillfälligt" boende 2017 och att sälja 2018. Under 2018 kommer jag att köpa den bostad som jag avser att bo i permanent. Hur gör man med uppskov? Kan jag ta med det till mitt permanentboende?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

IL = Inkomstskattelagen.

Regler som gäller uppskov med vinst vid försäljning av privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt finns i 47 kap. IL.

Tre förutsättningar ska vara uppfyllda för att du ska få göra avdrag för uppskovsbeloppet.

1. Du ska ta upp kapitalvinst på grund av avyttring av ursprungsbostad. Med avyttring menas försäljning och med ursprungsbostad menas att det är din tidigare permanentbostad.

2. Du har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad.

3. Du har bosatt dig i eller tänker bosätta dig i en ersättningsbostad.

Du ska deklarera försäljningen och räkna ut vinsten året efter det att du har sålt och skrivit på köpehandlingarna för den bostad som du säljer. Alltså i ditt fall vid deklarationen år 2018. Den senaste dagen för att köpa en ersättningsbostad, alltså en ny permanentbostad, är den 31 december år 2018. Den senaste dagen för att flytta in i ersättningsbostaden är den 2 maj 2019.

Om ursprungsbostaden är ett småhus så heter blanketten du ska fylla i K5 och ifall det är en bostadsrätt så heter blanketten K6.

Mer information finns att hitta på skatteverkets hemsida vilken jag rekommenderar att du besöker. Här hittar du en direktlänk till skatteverkets information om försäljning av privatbostad.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?