Uppskov vid försäljning av bostadsrätt

2014-08-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA
Jag och min särbo äger var sin bostadsrätt. Vi tänker sälja dessa och flytta ihop i en nybyggd bostadsrätt om ca. ett år. Den nya lägenheten kommer då att ägas 50-50, emedan de nuvarande ägs 100-100. Priset för våra andelar i den nya kommer att vara lägre än försäljningspriset på de sålda lägenheterna. Kan vi ändå göra uppskov av vinstskatt i någon grad, eller måste hela vinstskatten betalas in på båda sålda lägenheterna.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Reglerna om uppskovsbelopp återfinns i 47 kap inkomstskattelagen (1999:1229), här. I ditt fall så överstiger ersättningen för ursprungsbostaden ersättningen för ersättningsbostaden, alltså den nya lägenheten är billigare. Den situationen regleras i 47 kap 7§ 2p IL och där anges hur uppskovsbeloppet då ska beräknas. Där står att uppskovsbeloppet motsvarar kapitalvinsten ökad med tidigare uppskovsbelopp minskad med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden och ersättningsbostaden. 

Exempel: Du säljer ursprungsbostaden för 1000 000 kr, kapitalvinst på 250 000 kr. Köper 50 % av en annan bostadsrätt för 800 000 kr. Inget tidigare uppskovsbelopp finns. Då ska uppskovsbeloppet beräknas som kapitalvinsten på 250 000 minus skillnaden mellan ersättning för ursprungsbostad och ersättningsbostad på 200 000 och ger ett uppskovsbelopp om 50 000 kr. (250 000 – (1000 000 – 800 000)) = 50 000 kr.

Det är alltså möjligt att få uppskov även om ersättningen för ersättningsbostaden understiger ersättningen för ursprungsbostaden. Observera dock att uppskovsbeloppet inte får understiga 50 000 kr enligt 47 kap 6§ IL.

Hoppas du har fått svar!

Matilda Hellström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?